Oficialii Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) vin în completare cu un set de măsuri menite să asigure un grad sporit de digitalizare a relației stat-antreprenor.

Înainte de a vedea care sunt propunerile CNIPMMR, iată ce doresc reprezentanții Ministerului Justiției și oficialii ONRC pentru modificarea Legii societăților:

 • eliminarea depunerii hotărârii organului statutar privind participarea la constituirea societatii a fondatorilor persoane juridice;
 • eliminarea obligaţiei de publicare în Monitorul Oficial al României a hotărâritor AGA, a extrasului rezoluției la înmatriculare și a notificării privind depunerea actului constitutiv;
 • reglementarea posibilității ca certificatul de înregistrare prevăzut la art. 8 din Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, să fie emis și în formă electronică;
 • adoptarea, ca soluție definitivă, a măsurii temporare prevazute la art. 27 din O.U.G. nr. 70/2020, in sensul că declarațiile pe proprie raspundere care se anexează la cererea de înregistrare/alte cereri să poată avea forma de înscris sub semnatură privată în formă electronică și să poată fi transmise la Oficiul Registrului Comerțului, în original, prin mijloace electronice, cu semnatură electronică sau prin servicii de poștă și curier;
 • eliminarea cerinței de depunere, în susținerea cererilor de înregistrare, a declarației pe proprie răspundere privind îndeplinirea condițiilor legate privind deținerea unor calități (asociat, administrator, cenzor, membru cooperator s.a.), precum și a specimenului de semnatură;
 • eliminarea obligativității depunerii dovezii privind efectuarea vărsămintelor privind capitalul social și a depunerii actelor de proprietate pentru aporturile în natură, iar în cazul în care printre ele figurează și imobile, a certificatului constatator al sarcinilor de care sunt grevate;
 • eliminarea depunerii actelor de înregistrare a fondatorilor, administratorilor, cenzorilor/ auditoritor persoane juridice, pentru persoanele juridice române, pentru care datele pot fi verificate în sistemul informatic integrat al ONRC.

CNIPMMR susţine toate măsurile prin care se elimină sarcinile birocratice ale întreprinzătorilor, propunând în completarea lor cu un set de măsuri care să asigure o digitalizare a relaţiei stat-antreprenor, astfel:

 1. Redactarea unei noi legi a societăților- actuala lege a suferit numeroase modificări de-a lungul anilor, fiind republicată de 2 ori din cauza numărului mare de modificări/completări.
 2. Introducerea sediului electronic obligatoriu - e-sediu - toţi profesionişti înregistraţi în Registrul Comerţului trebuie să aibă un sediu electronic pentru asigurarea comuncărilor cu organele administraţie publică;
 3. Obligativitatea folosirii semnăturii electronice pentru toți profesioniști - e-semnatură – toţi profesionişti înregistraţi în Registrul Comerţului trebuie să folosească mijloace de comunicare elctronică şi toate documentele, cel puțin în relaţia cu instituţiile publice, să fie semnate cu semnătură electronică;
 4. Introducerea Carnetului de conducere a afacerii – un curs de formare antreprenorială pentru administratorii societaţii, cu exceptia absolvenților de învățământ superior/liceelor economice, asigurându-se astfel un minim pachet de cunostinţe economice, juridice şi de management;
 5. Instituirea obligativității aderării la o asociație a mediului de afaceri;
 6. Eliminarea obligativității menționării CAEN în Statut – cu excepții: armament, produse chimice etc - cu păstrarea doar a obligației de autorizare (introducerea prezumției că toate codurile CAEN sunt trecute în Statut/act constitutiv) - se elimină astfel procedurile birocratice prin care este necesar să îţi modifici în primă fază Statul pentru a menţiona un nou cod CAEN şi, ulterior, să îl autorizezi sau situţiile în care avem un Statut de 2-3 pagini, urmat de 10 pagini de coduri CAEN;
 7. Comasarea formularelor pentru înființare într-unul singur simplificat;
 8. Păstrarea posibilității organizării AGA prin sisteme de video-conferință/mijloace electronice.