Vodafone va marca acest eveniment printr-o campanie de conștientizare a publicului derulată în 12 țări din Europa, în care logo-ul Vodafone va fi reprezentat în culoarea verde.

În iulie 2020, Vodafone a anunțat devansarea termenului pentru îndeplinirea obiectivului de a achiziționa energie 100% regenerabilă pentru operațiunile sale din Europa pentru iulie 2021, față de 2025 cât își propusese inițial. Același obiectiv a fost stabilit și pentru Africa, având ca țintă anul 2025.

Nick Read, CEO Vodafone Group, a declarat: „Începând cu 1 iulie 2021, clienții Vodafone din Europa pot avea certitudinea că toate conexiunile lor în rețea sunt alimentate din surse regenerabile. Acesta este un pas important în direcția îndeplinirii obiectivului nostru de a reduce la net zero emisiile de carbon până în 2030, la nivel global, concomitent cu susținerea clienților noștri pentru reducerea amprentei de carbon pentru activitățile proprii și continuarea planurilor de a contribui la o societate digitală, durabilă și incluzivă în toate piețele în care ne derulăm activități.”

96% din energia utilizată de Vodafone în anul fiscal 2021 încheiat la 31 martie a.c. a fost achiziționată. După anunțul de astăzi, 100% din energia achiziționată de Vodafone în Europa provine din surse regenerabile, inclusiv pentru spațiile închiriate.

Reducerea emisiilor de carbon și eficientizarea consumului energetic

In 2020, Vodafone a stabilit o țintă fundamentată științific de reducere a emisiilor de carbon până în 2030 pentru a menține încălzirea globală la 1.5oc, fiind primul operator major de telecomunicații care a urmat procesul de reducere a emisiilor stabilit pentru domeniu IT&C.

Anul trecut, Vodafone și-a redus cu 30% emisiile totale de gaze cu efect de seră Scop 1 și 2 la 1,37 milioane de tone de CO2e (echivalent dioxid de carbon), ca rezultat al preocupării continue pentru eficientizarea energetică și creșterea ponderii energiei verzi achiziționate în Europa, de la 33% în anul fiscal 2020, la 80% în anul fiscal 2021.

Consumul de energie al Vodafone a rămas, în general, constant anul trecut în pofida unei creșteri cu 47% a traficului de date mobile, de la 7,983 petabytes (PB) în anul fiscal 2020, la 11,714 PB în anul fiscal trecut. Situația s-a datorat utilizării crescute a unor tehnologii mobile mai eficiente din punct de vedere energetic, inclusiv M-MIMO care este cu aproximativ 70% mai eficientă decât 4G.

Vodafone a investit 65 de milioane de euro anul trecut în eficientizarea energetică și în proiecte regenerabile în diverse sedii, ceea ce a contribuit la economii anuale de energie de 135 GWh. Printre inițiativele cheie s-au numărat achiziționarea și dezvoltarea de echipamente de rețea mai eficiente și înlocuirea rețelei 3G, dar și a echipamentelor vechi din rețeaua principală.

Din octombrie 2020, Vodafone a introdus în procesul de selecție a furnizorilor criteriul de mediu și impact social, cu o pondere de 20%. Astfel, Vodafone evaluează dacă furnizorul are politici de mediu pentru reducerea carbonului, crearea de energie regenerabilă, reducerea consumului de plastic, economie circulară și gestionarea ciclului de viață a produsului.

Reducerea emisiilor de carbon pentru clienți

În iulie 2020, Vodafone s-a angajat să își ajute clienții companii să-și reducă propriile emisii de carbon cu 350 de milioane de tone în total, pe parcursul a zece ani, între 2020 și 2030, echivalentul emisiilor de carbon anuale, totale ale Italiei în 2019. Mare parte dintre aceste economii vor fi posibile prin serviciul Internet of Things (IoT) care îmbunătățește eficiența logistică și a gestionării flotei, a contoarelor inteligente, a producției și a altor activități.

Potrivit unui calcul al The Carbon Trust, Vodafone le-a dat clienților posibilitatea să evite consumul a aproximativ 7,1 milioane de tone de CO2e în anul fiscal 2021, peste 54% din cele 123 de milioane de conexiuni IoT ale Vodafone permițându-le clienților să își reducă în mod direct propriile emisii.

În martie 2021, Vodafone a devenit membru fondator al Coaliției Digitale Verzi Europene (European Green Digital Coalition), care reunește companii din sectorul IT&C pentru a colabora cu factorii de decizie din mediul politic și cu experți din UE, în scopul stimulării investițiilor și implementării de soluții digitale pentru preîntâmpinarea schimbărilor climatice.

Reducerea deșeurilor și construirea unei economii circulare

Vodafone s-a angajat să refolosească, să revândă sau să recicleze 100% din deșeurile rețelei sale până în 2025. Totodată, a implementat programe de gestionare eficientă a resurselor și de eliminare a deșeurilor pe fiecare piață în care este prezentă pentru a minimiza impactul deșeurilor de rețea și al echipamentelor IT asupra mediului.

98,7% din deșeurile rețelei Vodafone, cu excepția deșeurilor periculoase, au fost trimise spre reutilizare și reciclare în anul fiscal 2021, determinând o reducere totală a deșeurilor de rețea de 22,5%, la 6 307 tone, de la 8.138 tone în anul fiscal 2020.

În 2020, Vodafone a creat o piață internă pentru revânzarea stocurilor în exces sau a dispozitivelor electrice de mari dimensiuni scoase din funcțiune, cum ar fi antenele, pentru toate filialele. Măsura a prevenit generarea a 1.250 de tone de CO2e și economii de peste 10 milioane de euro. Vodafone evaluează în prezent posibilitatea extinderii soluției pe piețele partenere și pentru alți operatori.

Vodafone susține trecerea către o economie complet circulară pentru dispozitivele vândute clienților și a accelerat inițiativele menite să extindă durata de viață a acestora prin reparare, îmbunătățire și revânzare ca etape premergătoare reciclării responsabile la sfârșitul ciclului lor de viață.

Majoritatea piețelor Vodafone derulează deja programe de cumpărare și recuperare a dispozitivelor și servicii de reparații pentru a încuraja clienții să returneze sau să repare dispozitivele vechi. Vodafone depune eforturi să recondiționeze și să refolosească echipamentele fixe de mai multe ori, cu economii semnificative în privința impactului asupra mediului și de costuri.

În 2021, Vodafone s-a alăturat Parteneriatului Circular Electronics care reunește lideri din lanțul valoric - de la producție, logistică inversă, recuperare de materiale, până la gestionarea e-deșeurilor - pentru a găsi soluții de circularitate a electronicelor.

În mai 2021, Vodafone împreună cu patru dintre principalii operatori de rețele din Europa au lansat o nouă schemă de etichetare Eco la nivel de industrie pentru a ajuta consumatorii să identifice și să compare cele mai durabile telefoane mobile și să încurajeze furnizorii să reducă impactul asupra mediului pentru dispozitivele lor.