Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului gestionează schema de ajutor de stat instituită prin OUG 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Pentru Măsura 1, Microgranturi, au fost transmise 29 250 de dosare, în valoare de 283 110 750 lei, toate aceste dosare fiind procesate.

Dintre acestea, 179 de dosare se află în curs de clarificare, 9 601 au fost respinse, iar 19 470 admise. Până în momentul de față au fost semnate 17 130 de contracte și au fost plătite 16 896 de solicitări, în valoare de 163 536 384 lei.

Pentru Măsura 2, Granturi pentru capital de lucru, au fost transmise 22 226 de aplicații, în valoare de 5 246 397 727 lei, dintre acestea 2 927 sunt încă în curs de procesare. Dintre cele 19 299 solicitări procesate, pentru 807 au fost cerute clarificări, iar 2 555 au fost respinse.

Pentru Măsura 2 s-au semnat 2 983 de contracte, iar 2 880 au fost deja plătite, în valoare de 1 005 706 541 lei.

Pentru Măsura 3, Granturi pentru investiții au aplicat 27 736 de firme.