În contextul pandemiei COVID-19, măsurile de stimul fiscal adoptate de guverne la nivel mondial sunt variate și țin cont de particularitățile locale ale schemelor de fiscalizare. Însă ce putem remarca ca factor comun este mobilizarea exemplară pe care statele au avut-o în acest sens, aproape 50 de țări implementând asemenea măsuri, cu aplicabilitate vastă (de la taxele individuale, pe consum sau aplicabile companiilor, impozite directe sau indirecte).

---

Școala de Business este o secțiune dedicată, susținută de BCR, în care aducem soluții aplicabile afacerilor. Antreprenorii afectați de criza provocată de coronavirus beneficiază gratuit de sfaturi și knowledge ce țin de leadership, comunicare, fiscalitate și finanțare, mulțumită unui nou modul de educație financiară, parte a programului BCR Școala de Business. Înscrie-te gratuit la Școala de Business aici.

---

În România, OG 29/2020 implementează două tipuri de măsuri de sprijin din punct de vedere al fiscalității, în funcție de temporizarea impactului asupra companiei tale:

Pe termen scurt, cu impact direct asupra fluxului de numerar al companiei tale:

 • Dacă te îngrijorează plata utilităților pentru afacerea ta, întreprinderile mici și mijlocii, a căror activitate a fost întreruptă total sau parțial prin decizia autorităților și care dețin certificatul de situație de urgență emis de ministerul Economiei, beneficiază de amânarea la plată pentru electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare. Amânarea e doar pe durata stării de urgență!
 • Dacă ești deja într-o situație delicată cu datoriile la buget, statul suspendă sau, după caz, nu începe executarea silită a creanțelor bugetare. În acest sens, nu se mai emit somații, popriri asupra disponibilităților bănești și a veniturilor urmăribile și nu vor mai fi instituite sechestre asupra bunurilor. Excepție fac sumele provenite din hotărârile judecătorești pronunțate în materie penală.
 • Pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport a fost prelungit termenul de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020, perioadă în care se vor primi în continuare bonificațiile stabilite de consiliile locale.
 • Dacă ești plătitor de Impozit pe profit sau de Impozit pe veniturile microintreprinderilor și faci plata obligațiilor curente, în legătură cu aceste impozite, datorate pentru trimestrul I din 2020, în termenul legal de 25 Aprilie, poți beneficia de o bonificație calculată asupra impozitului datorat, după cum urmează:
 • 5% din impozitul datorat, dacă ești mare contribuabil, plătitor de impozit pe profit;
 • 10% din impozitul datorat, dacă ești contribuabil mijlociu, plătitor de impozit pe profit;
 • 10% din impozitul datorat, dacă ești contribuabil plătitor de impozit pe profit, fară a te incadra în primele două categorii enumerate mai sus;
 • 10% din impozitul datorat, daca ești plătitor de impozit pe veniturile micro-întreprinderilor;
 • Daca ești importator de medicamente, echipamente de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19, astfel cum sunt detaliate în legislație, nu vei mai face plata TVA în vamă pentru aceste bunuri, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și în următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgență.
 • TVA aferentă acestor importuri, urmează a se evidenția în Decontul de TVA, atât ca taxă colectată cât și ca taxă deductibilă, în condițiile legii.

Pe termen mediu și lung:

 • Pe durata stării de urgență, pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență și neachitate până la încetarea măsurilor prevăzute de starea de urgență nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere și nu sunt considerate datorii restante.
 • Pentru antreprenorii ce doresc restructurarea datoriilor la buget, s-a decis prelungirea termenului pentru depunerea intenției de restructurare până la data de 31 iulie 2020 și prelungirea termenului de depunere a cererii de restructurare până la data de 30 octombrie 2020.
 • Dacă vei avea datorii la stat scadente în perioada aceasta, acestea nu vor suporta penalități de plată pentru întârzierea achitării lor.
 • Pentru contractele pe care le ai în derulare, dacă deții certificatul de situație de urgență, tu sau partenerul tău puteți invoca forța majoră numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență.

Atenție, toate măsurile fiscale încetează la 30 de zile de la încetarea stării de urgență.