Această migrație relativ accelerată a generat un nou concept, cel de stres urban, manifestat prin infrastructură inadecvată, utilități subdimensionate, locuri de muncă insuficiente și, mai ales, o concentrare a nivelului de poluare, orașele lumii utilizând două treimi din energie si generând 75% din emisiile CO2 din întreaga lume.

Este necesară, așadar, o transformare a aglomerărilor urbane, în așa fel încât să facă față schimbărilor. Printre transformările absolut necesare, un loc fruntaș le ocupă digitalizarea și gestionarea eficientă a resurselor.

În acest context, compania românească Urbioled producător și integrator de soluții pentru iluminatul stradal, a lansat o platformă ce vine să înglobeze, atât sistemele de iluminat public, cât și multe dintre serviciile publice ale unei localități.

Reunit sub denumirea NEOS, acest ecosistem de soluții Smart City funcționează după cele trei valori de bază ale unui oraș inteligent, așa cum sunt ele enunțate de Smart Cities Council:

  • Livrabilitate – Orașe care furnizează condiții de trai curate, sănătoase, fără poluare sau congestionare. Cu o infrastructură care face ca serviciile orașului să fie disponibile instantaneu și convenabil, oricând și oriunde,
  • Funcționalitate – Orașe care oferă infrastructură – energie, conectivitate, tehnologie de calcul, servicii esențiale pentru a concura la nivel global pentru locuri de muncă de calitate,
  • Sustenabilitate – Orașe care oferă servicii fără a fura de la viitoarele generații.

NEOS implică activitatea de cercetare susținută a departamentului TEQ din cadrul URBIO, în cei peste 3 ani în care soluția s-a transformat “de la idee la cheie”, sprijinit fiind de finanțarea europeană în cadrul proiectului Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică prin dezvoltarea de produse TIC inovative cu aplicabilitate în restul economiei românești”, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Cod SMIS 2014+:129007.

Scalabil și adaptabil oricărei comunități de oriunde din lume, NEOS contribuie la gestionarea sustenabilă și eficintă a resurselor, cu un beneficiu suplimentar în creșterea calității vieții locuitorilor. Extins către tehnologiile noi, prin gestionarea infrastructurii de reîncărcare a autovehiculelor electrice, contribuind la scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră, printr-o economie de energie estimată de peste 40%, funcționând în orice condiții și independent de accesul la internet, NEOS este pretabil atât pentru aglomerările urbane mari, unde nevoia de control și monitorizare este maximă, cât și pentru comunitățile mai mici, care iși gestionează, cu greu, resursele proprii.

Marea majoritate a proiectelor Smart City eșuează din cauza lipsei de maturitate, a deschiderii spre integrare și, de cele mai multe ori, din simplul motiv că sunt prea complicate. NEOS propune o soluție intuitivă, plug and play, cu autoinstalare, ușor de înțeles și de utilizat pentru beneficiarii acesteia pentru că, în definitiv, așa cum practica ne-a demonstrat, altfel nu se poate. Mai mult, NEOS propune un serviciu unic în România, de asistență proactivă, în care beneficiarii sunt notificați asupra unei probleme apărute chiar înainte ca aceștia să o constate.

Și pentru că deciziile sunt luate în timp real într-o comunitate inteligentă, NEOS vine “la pachet” cu alte două soluții inovatoare, brevetate de către departamentul TEQ al URBIO. Multisenzorul optic KAMSENS va face ca NEOS să detecteze orice condiție meteo nefavorabilă sau chiar extremă și să avertizeze utilizatorul, ba chiar să ia decizii, în sensul schimbării culorii luminilor sistemului de iluminat public stradal, din alb natural, eficient energetic, în alb galben, capabil să străbată fuioarele de ceață. Totodată, protocolul de comunicare brevetat de TEQ, denumit PREDICTNET, va duce comenzile și va returna parametri de functionare cu o viteză amețitoare, ajutând beneficiarul să perceapă și să decidă, în timp real, măsurile ce se impun.

Concret, NEOS reprezinta o puternică unealtă în mâna utilizatorilor, prin beneficiile financiare și operaționale pe care le oferă.

NEOS este o platformă sigură și de calitate, acest fapt fiind garantat, fără echivoc, de peste cele 100 de rapoarte de testare efectuate de organisme recunoscute la nivel internațional.