UPDATE 20 aprilie 2021:

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) a mărit perioada de derulare a acestui proiect de internaționalizare până în luna mai 2022.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini necesare derulării activităților de internaționalizare/export ale angajaților care își desfășoară activitatea în sectoarele economice/ domeniile din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Sud și Vest, prin participarea în cadrul proiectului a 400 de angajați la un program integrat de formare.

O prezentare pe larg a proiectului Pașaport de export, și detalii despre condițiile de participare, puteți vedea la finalul acestui articol.


Proiectul are în vedere îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe, aptitudini necesare derulării activităților de internaționalizare, export ale angajaților care își desfășoară activitatea în sectoarele economice domeniile identificate conform SNC și SNCDI, din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Nord-Vest, Sud și Vest, fiind finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Ca urmare a implementării proiectului, cel puțin 400 de angajați vor dobândi competențe suplimentare cu privire la activități de internaționalizare/ export și cel puțin 40 de IMM-uri vor fi ajutate să introducă programe de învățare la locul de muncă pentru angajații proprii.

În cadrul proiectului va fi elaborat “Ghidului Exportatorului”, care va crea premisele pentru creșterea competitivității prin inovare pe termen mediu și lung. Acest ghid va fi un instrument care va descrie parcursul optim de urmat de o întreprindere pe termen lung pentru maxim de competitivitate în activitățile de export și va permite celor 40 de întreprinderi care îl vor implementa să își poată instrui personalul actual și viitor în vederea eficientizării la maximum a activităților de export.

Un plus major pe care îl aduce proiectul este reprezentat de colaborarea cu Google care, prin instrumentele puse la dispoziție va contribui la digitalizarea activităților de internaționalizare ale firmelor: atât în cadrul cursurilor cât și în Ghidul Exportatorului vor fi prezentate instrumentele digitale existente și necesar a fi folosite de firme în vederea creșterii competitivității pe piețele externe.

Valoarea adăugată pe care proiectul o va genera vizează trei componente principale:

1. Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitive identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligență conform SNCDI, sau a angajatorilor care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste domenii/specializări inteligente privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă.

Acest obiectiv vizează operaționalizarea unei campanii de conștientizare care va avea că principal obiectiv conștientizarea angajatorilor privind importantă și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă. Se va va pune accent pe faptul că amplificarea competitivității firmei este direct proporțională cu numărul de angajați care beneficiază de instruire. Astfel, impactul proiectului este unul amplu, multiplicat, care nu se rezumă doar la grupul țintă raportat în mod formal.

2. Formarea unui număr de 400 de persoane în domeniul exporturilor.

Acțiunile de formare pentru cele 400 de persoane vor aduce un plus de cunoaștere pentru participanți, fiind derulate transferuri de informații cu privire la cele mai relevante arii tematice din domeniul comerțului exterior: încheierea și derularea contractelor; modalități, tehnici și instrumente bancare și valutare; operațiuni de vămuire; Convenția internațională privind regulile și uzanțele internaționale privind condițiile de livrare - INCOTERMS; transportul internațional de mărfuri, precum și politică de marketing și asigurarea calității.

În plus, pe lângă derularea cursurile autorizate ANC de referent comerț exterior (cod COR 333911), în cadrul proiectului se vor organiza cursuri de comunicare în limbi străine. În plus, participarea la astfel de acțiuni formative are o valoare adăugată semnificativă, reprezentând o oportunitate reală de adaptare a resurselor umane din sectoarele economice cu potențial competitiv.

3. Susținerea a cel puțin 40 de IMM-uri în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă. În speță realizarea “Ghidului Exportatorului” va crea premisele pentru creșterea competitivității prin inovare pe termen mediu și lung.

Acest ghid va fi un instrument care va descrie parcursul optim de urmat de o întreprindere pe termen lung pentru maxim de competitivitate în activitățile de export și va permite celor 40 de întreprinderi care îl vor implementa să își poate instrui personalul actual și viitor în vederea eficientizării la maximum a activităților de export.

Astfel, această activitate prevede efecte pozitive pe termen lung pentru IMM-urile participante. În plus, prin sustenabilitatea proiectului, aceste activități vor fi continuate și după finalizarea proiectului, permițând creșterea efectelor pozitive pe termen lung și multiplicarea rezultatelor.

Totodată, statul beneficiază în mod indirect de implementarea proiectului, având în vedere că prin creșterea competitivității și adaptabilității firmelor și resurselor umane se va genera creștere economică.

În final, implementarea activităților proiectului sub formă logică prezentată (acțiuni de conștientizare - activități integrate de formare) reprezintă o abordare complexă în ceea ce privește satisfacerea nevoilor de dezvoltare ale angajaților și implicit ale IMM-urilor din care aceștia provin.

Prezentare Pașaport de Export by start-up.ro on Scribd