Potrivit oficialilor băncii, creditele verzi oferite de ProCredit Bank vizează trei tipuri principale de activități.

Prima categorie se referă la eficiența energetică. Vorbim aici despre importanța acordată de ProCredit Bank pentru acordarea de credite pentru finanțarea activităților care contribuie la reducerea consumului de energie a unui IMM. Câteva exemple în această categorie sunt: izolarea termică a clădirii în care o companie își desfășoară activitatea, un upgrade realizat la sistemul de încălzire sau ventilație care permite un consum de resurse mai mic cu cel puțin 20%, achiziția unor echipamente, mașini sau electrocasnice care asigură un consum redus, investiții în liniile de producție care permit o eficiență energetică sporită sau investițiile în flotele auto sau alte soluții de transport, măsuri care duc la diminuarea cantității de carburant consumată.

Al doilea pilon pentru finanțarea verde vizează utilizarea energiei din surse regenerabile (solare, hidraulice, eoliene, termale, biomasă etc).

Cea de-a treia categorie are în vedere investițiile prietenoase cu mediul, cum sunt cele care contribuie la protecția solului, a aerului sau investițiile în produse sau în agricultura organică. Acest al treilea pilon are în vedere și furnizorii de produse/servicii pentru creșterea eficienței energetice/energii regenerabile.

Majoritatea creditelor verzi sunt oferite prin programul european InnovFin, iar peste jumătate din acestea vizează măsuri de eficientizare energetică.

ProCredit Bank România oferă credite pentru segmentul IMM încă din anul 2014. Portofoliul total de credite verzi al băncii germane în România este acum de aproximativ 50 milioane euro, față de 28,2 milioane euro în decembrie 2017.

”Există o tendință crescândă în rândul IMM-urilor de a se concentra asupra eficienței energetice. ProCredit Bank urmărește în mod activ potențialul IMM-urilor prin portofoliul său de împrumuturi financiare verzi. Încercăm, în același timp, să oferim un exemplu clienților prin politicile de eficiență energetică și de reducere a consumului intern de resurse, măsuri adoptate în toate sucursalele și în sediul central din România", afirmă Mariana Dimitrova Petkova, Director General Adjunct ProCredit Bank România.

Măsurile de eficientizare a consumului de energie contribuie la nivel macroeconomic, la protecția mediului înconjurător, pentru o economie durabilă, oferind în același timp pentru clienți o creștere a gradului de competitivitate, profitabilitate și calitate a companiilor, indicatori foarte importanți pentru o firmă de talie medie sau mică.

ProCredit Bank România are semnate în acest moment mai multe parteneriate cu Banca Europeană de Investiții și Fondul European de Investiții pentru facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare, care oferă, ca beneficii pentru clienți, reducerea valorii garanției solicitate și rate mai mici la dobânzi.

Programul InnovFin, Inițiativa pentru IMM-uri și Programul de Cofinanțare a IMM-urilor - Programul Operațional Competitivitate - se numără printre principalele programe folosite pentru finanțarea creditelor verzi. Dintr-un portofoliu total de credite de 168,5 milioane de euro pe care ProCredit Bank le poate acorda în baza acestor parteneriate, peste 100 milioane de euro au fost alocate deja IMM-urilor.

Prin intermediul parteneriatului semnat în 2016 cu Fondul European de Investiții pentru programul InnovFin, banca a acordat deja credite în valoare totală de peste 56 milioane de euro. Ponderea creditelor verzi acordate prin acest program a crescut anul acesta până la 82%, de la 48% în luna septembrie 2017.