Cristian Tudorescu, consultant financiar pentru IMM-uri și unul dintre specialiștii pe care îi puteți contact ape BizTool.ro, împreună cu echipa Confidas.ro, o platformă de analiză a datelor despre companiile din România, au constituit profilul companiei care a reușit să treacă de filtrele băncilor și are în acest moment creditul IMM Invest aprobat.

Mai mult de 60.000 de companii au aplicat pentru un credit de acest tip, însă doar o cincime dintre acestea s-au calificat până acum, lucru care arată că acest program de accesare a unui credit cu garanția statului nu a făcut abatere de la criteriile generale de bancabilitate a societăților.

O parte dintre cele peste 12.000 de firme cu credit aprobat au deja acces la finanțare, în timp ce restul încă nu au creditul disponibil, fiind pe traseul de îndeplinire a formalităților finale pe axa Fond de Garantare - bănci - firme aplicante.

Profilul companiei cu credit aprobat este sintetizat în continuare, urmărind criterii de anvergură a afacerilor, profitabilitate, capitalizare, precum și criteriul de risc, cuantificat prin instrumentul ConfiRisk accesibil prin platforma Confidas.

Principalele concluzii au fost determinate pe baza analizei datelor financiare a 10.621 de societăți cu datele financiare 2019 accesibile în platformă și care au credit IMM Invest aprobat, rezultând astfel profilul următor, pe baza calculului median.

"Aproape toate companiile acceptate de bănci pentru a fi finanțate au fost profitabile în exercițiul financiar 2019. Acestea pot dovedi capacitatea de a rambursa un credit, chiar dacă acesta este în mare parte acoperit și de garanția statului. Deși procesul de accesare a creditului IMM Invest se dovedește a fi relativ complex și extins ca durată, abordarea prudentă din partea băncilor este una justificată", a declarat Cristian Tudorescu, autorul studiului statistic.

Concluziile analizei - profilul financiar al firmei care are credit IMM Invest aprobat

1) Cifra de afaceri mediană a companiilor cu credit IMM Invest aprobat este de 2,54 milioane RON.

Din perspectiva anvergurii, foarte puține companii cu cifra de afaceri sub 100.000 de RON au fost luate în calcul de către bănci, astfel încât primul nivel relevant de analiză este cel al companiilor cu cifra de afaceri până în 1 milion de RON pe anul 2019. 22% dintre companiile aprobate pentru credit IMM Invest au avut anul trecut o cifră de afaceri sub 1 milion de RON.

Firmele cu cifra de afaceri între 1-5 milioane de RON au reprezentat cea mai largă categorie aprobată de bănci pentru finanțare, respectiv 48%. Companiile cu vânzări peste 5 milioane de RON anul trecut au reprezentat circa 29% din creditele IMM Invest aprobate până la acest moment.

2) Compania mediană aprobată pentru finanțare are un EBITDA de 363 mii RON și un profit net de aproape 190 mii RON.

Nivelul EBITDA este relevant din punctul de vedere al îndatorării pe care băncile și instituțiile financiare, în general, sunt dispuse să o accepte. Pentru ca firmele să poată susține credite de câteva sute de mii sau milioane de RON, nivelul EBITDA trebuie să depășească 300.000 de RON.

Profitul net reprezintă un alt criteriu de evaluare din perspectiva bancabilității: 98,7% dintre firmele cu credit IMM Invest aprobat au încheiat anul 2019 cu profit net. Șansele ca o firmă cu pierdere să se califice pentru credit bancar sunt foarte mici, iar statistica programului arată că numai 1,3% din societățile aprobate au fost pe minus anul trecut.

Aceste situații excepționale, în care o firmă care iese din matricea standard poate primi totuși credit bancar, se referă la companii care demonstrează capacitatea de creștere și de trecere pe profit în viitor, astfel încât finanțarea IMM Invest să nu fie supusă unui risc semnificativ de nerambursare.

3) Firma "mediană" are capitaluri proprii care reprezintă 41% din bilanț

Raportul Capitaluri proprii / Total Active reprezintă un criteriu de soliditate a companiei în fața creditorilor. Calculând acest indicator pentru cele 10.621 de firme cu credit aprobat și cu date financiare 2019 disponibile, se observă că nivelul median este de 41%. Acest fapt arată că băncile vor să vadă un grad ridicat de capitaluri proprii în bilanțul firmelor, care înseamnă o bună profitabilitate anterioară și un nivel controlabil de distribuire de dividende de-a lungul timpului.

Deoarece acest 41% poate părea o cerință prea ridicată pentru un IMM în general, analiza a urmărit și câte companii aprobate au o capitalizare proprie de minim 15%.

Statistica arată că peste 88% dintre companiile cu credit IMM Invest aprobat îndeplinesc criteriul de capitaluri proprii peste 15% din bilanț, ceea ce confirmă necesitatea ca firmele să acumuleze în timp un nivel suficient de capitaluri proprii care sa le permită accesul la noi împrumuturi.

4) Compania medie cu credit IMM Invest aprobat are un scoring ConfiRisk de 6,87, care semnifică un risc scăzut din perspectiva creditării.

Instrumentul ConfiRisk, dezvoltat de echipa Confidas.ro împreună cu Cristian Tudorescu, reprezintă o cuantificare a riscului de credit comercial între companii. Considerând scala de la 0 (risc foarte ridicat) până la maxim 9,9 (risc foarte scăzut), un nivel în intervalul 6 - 8 reprezintă un risc scăzut.

El este acordat companiilor care sunt în măsură să își onoreze fără probleme deosebite plățile față de furnizori și creditori.

Se observă că scoringul ConfiRisk mediu al companiilor cu credit IMM Invest aprobat este 6,87, ceea ce arată faptul că societățile cu profil de risc de credit comercial scăzut se pot califica mult mai ușor și la un credit pentru derularea planurilor de activitate curentă și/sau de investiții.

"Analiza calitativă a companiilor care au credite deja aprobate prin programul IMM Invest ne reconfirmă faptul că instrumentele din platforma Confidas.ro sunt utile pentru un business antreprenorial în a își evalua șansele de a se finanța pe termen mediu-lung", afirmă Eduard Burghelia, cofondator Confidas.ro.