Decizia face parte din efortul susținut al SAS de a crea noi capabilități pe piața muncii în zona analizei avansate de date, în contextul unui deficit de circa 25.000 de roluri în domeniu, doar în 2022. Programul va demara odată cu noul an universitar și va avea locuri limitate.

”Învățarea continuă reprezintă astăzi un atu major pentru menținerea competitivității și creșterea șanselor de evoluție profesională. Prin specificul său, noul program lansat de SAS, în parteneriat cu Universitatea Politehnica din București, se adresează profesioniștilor care vizează integrarea cunoștințelor de analiză avansată de date în expertiza lor. Ne bucurăm să putem aducem pe piață acest nou program, ce reprezintă un pas înainte către acoperirea deficitului existent de specialiști din domeniu”, a declarat Alina Luchian, Academic & Education Program Manager SAS Romania & Moldova.

Programul postuniversitar „Specialist Sisteme de Business Intelligence” (BIS), realizat de SAS și Facultatea de Automatică şi Calculatoare din cadrul UPB, se adresează profesioniștilor din zona de IT și management care doresc să se specializeze într-un termen mai scurt în business analytics și data analytics pentru a implementa activități specifice de exploatare a datelor în scopul creșterii eficienței în cadrul unei companii.

Participanții vor asimila competențe specifice pentru realizarea activităților de colectare, prelucrare și interpretare a datelor, care presupun atât îmbunătățirea competențelor deja existente, cât și dobândirea de noi aptitudini și competențe în domeniul propus.

”Într-o lume în care tehnologia devine o componentă esențială, integrată în produsele și serviciile pe care le utilizăm frecvent, care generează, procesează și utilizează date în diverse forme, rolul Universității este din ce în ce mai mult acela de actor integrat în viața comunității. Prin acest program postuniversitar ne dorim să asigurăm acele competențe care, prin aplicarea analizei avansate de date, să aducă aceste produse și servicii mai aproape de nevoile societății, ale comunității și mediului de afaceri”, a specificat Profesor Monica Drăgoicea, directorul programului BIS.

”Facultatea de Automatică și Calculatoare, care prin numărul de studenți este cea mai mare facultate din Universitatea Politehnica din București, își reînnoiește continuu oferta educațională, aliniindu-se la noile cerințe cerute pe piața muncii din România. Astfel, în contextul actual, afectat puternic de evenimentele recente, programul BIS vine să completeze programele de studiu cu o componentă absolut necesară, aceea a programelor de formare permanentă, postuniversitară, într-un domeniul extrem de actual al analizei avansate de date”, a adăugat Decanul Facultății, Profesor Mihnea Alexandru Moisescu.

Programul este organizat pe trei niveluri de studiu, care vor asigura: acumularea de cunoștințe, aptitudini și deprinderi de inițiere în domeniu, înțelegerea conceptelor de bază, dezvoltarea abilităților de analiză și vizualizare a datelor din diverse surse, înțelegerea metodelor de predicție și modelare a datelor, precum și abordarea informațiilor ascunse în datele nestructurate.

Conținutul cursurilor este structurat ținând cont de cerințe din lumea reală, privind pregătirea de profesioniști înalt specializați, capabili să preia conducerea proiectelor complexe de analiză de date, din perspectivă managerială.

Inițiativa lansării acestui program vine ca urmare a obiectivului asumat de SAS, de a contribui la dezvoltarea unei forțe de muncă înalt calificată în România, respectiv atingerea numărului de 5.000 de specialiști în analiza avansată de date până în 2025.

Recent, SAS a lansat un program de master în analiză de business alături de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB). Absolvenții masteratului Business Analytics și Managementul Informațiilor primesc certificări SAS.