În 2017, doar 1,3% din adulții din România participau la programe de formare profesională continuă, mult sub media UE 28 de 10,7% și mult sub ținta UE de 15% pentru 2020.

Structural Consulting Group – fonduri-structurale.ro a realizat un studiu cu privire la nevoile de formare ale comunității antreprenoriale la nivel național.

Conform acestuia, managerii și antreprenorii români considerau necesare pentru îmbunătățirea activității lor cursurile de management de proiect, dar și workshopurile interactive. Resursele de care dispuneau mai puțin erau cele de timp și cele financiare (în special în IMMuri).

Structural Consulting Group – fonduri-structurale.ro a obținut finanțare europeană pentru implementarea proiectului „Laboratorul de competențe 502” care a răspuns acestor nevoi.

În ultimele 12 luni, antreprenorii și managerii din industriile creative, IT și auto din 4 regiuni (Vest, Nord-Vest, Centru și Nord-Est) au participat gratuit la programe de formare în management de proiect (produs de tradiție oferit de fonduri-structurale.ro), managementul resurselor umane, competențe antreprenoriale la care se adaugă programe de formare care nu urmează un șablon încorsetat de standardele ocupaționale, dar care urmează nevoile de formare reale și actuale ale industriilor: workshopuri în management de produs, managementul inovării, business simulation, inovare socială.

Peste 150 de companii participante la programele de formare

La programele Laboratorul de competențe 502 au participat angajați din peste 150 de companii: LEAR Corporation, Delphi Romania, Hella Romania, Nokia Networks, Endava, Evozon, Qubiz, Veoneer, JPARD Solutions, Naicon Software, NIDEC, Quest Global Engineering, Accesa, Luminos Labs.

16 IMM-uri din Regiunea Nord-Vest au beneficiat de consultanță pentru dezvoltarea unor planificări strategice.