Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat prin Direcția de Antreprenoriat și Programe pentru IMM a început din data de 25 octombrie 2017 să trimită scrisorile de respingere a planurilor de afaceri depuse în vederea obținerii finanțării împreună cu motivele care au condus la respingere în cadrul Programului de microindustrializare.

Aplicanții trebuie să verifice adresele de e-mail de corespondență menționate în cadrul planurilor de afaceri electronice atât în rubrica de inbox, cât și cea de spam, scrie pe site-ul aippimm.ro. Termenul de contestare este de 10 zile din momentul transmiterii scrisorii de respingere, iar termenl de soluționare este de 10 zile de la primirea contestației.

Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:

- datele de identificare a operatorului economic

- obiectul contestaţiei, motivele de fapt şi de drept şi dovezile pe care se întemeiază

- semnătura reprezentantului legal

În programul de microindustrializare au fost înregistrate 933 de planuri de afaceri, iar 188 de afaceri vor fi finanțate. Valoarea totală a ajutorului financiar nerambursabil solicitat este de 375 de milioane de lei.

Astfel, 745 de afaceri dintre cele care au depus sunt în așteptare. Vârsta medie a aplicantului este de 45 de ani, iar proporția este de 73% bărbați, 27% femei.

Ministerul pentru Mediul de Afaceri a publicat numele băncilor care vor acorda credite punte în cadrul programelor de Comerț și Industrializare. CEC Bank, Banca Comercială Română și BRD Societe Generale sunt cele trei bănci care au depus oferte.

Photo by Igor Ovsyannykov on Unsplash