În urma evaluării și procesării răspunsurilor la solicitările de clarificare, echipa din cadrul Ministerului Economiei a reușit să analizeze aplicațiile, astfel încât să fie respectate termenele stabilite de calendarul impus de Comisia Europeană.

Astfel, în cadrul procesului de evaluare a aplicațiilor înregistrate, a fost finalizată Etapa I, de verificare a conformității administrative și a eligibilității potențialilor participanți direcți și indirecți și a proiectului, iar rezultatele au fost comunicate fiecărui participant. Au fost admise intermediar 9 aplicații pentru potențiali participanți direcți și 37 de aplicații pentru potențiali participanți indirecți.

Etapa următoare constă în evaluarea tehnică și financiară pentru cele 9 aplicații admise pentru potențialii participanți direcți și rezultatul final atât pentru potențialii participanți direcți, cât și indirecți.

Ministerul Economiei derulează procesul de preselecție conform graficului stabilit. În data de 25 februarie a.c. va fi transmisă notificarea Comisiei Europene cu privire la potențialii participanți admiși în urma procesului de preselecție.

Proiectul se adresează atât întreprinderilor mari, IMM-urilor și întreprinderi nou-înființate, care pot fi participanți direcți /indirecți, cât și organizațiilor de cercetare (institute de cercetare, universități), care pot fi doar participanți indirecți. Toți aplicanții trebuie sa facă parte din lanțul valoric al microelectronicii, de la cercetare la materii prime, procesare, reciclare.

Proiectele care vor primi sprijin financiar trebuie să aibă o puternică componentă inovatoare, care să avanseze stadiul de dezvoltare a tehnologiei și pot include investiții necesare pentru realizarea primei aplicări industriale – first industrial deployment- care se integrează în obiectivele definite la nivel european pentru IPCEI ME/CT.

Fondurile au o valoare totală de 500 de milioane de euro și pot fi folosite de diverse companii, fie că e vorba de proiecte din industria auto, de tehnologizarea agriculturii sau a fabricilor, orice ar avea nevoie de investiții în semiconductori.