În esență, SAF-T integrează sub forma unui fișier electronic, bazat pe XML, toate datele contabile extrase automat din sistemele IT ale contribuabililor, precum şi mapările privind tratamentul fiscal aplicat, ce sunt exportate și transmise către autoritățile fiscale.

În acest fel, ANAF va putea realiza verificări electronice de la distanță, fără să mai fie nevoie să efectueze tradiționalele controale sau inspecții fiscale la sediul contribuabilului.

Potrivit specialiliștilor Contzilla.ro, noua obligație de raportare SAF-T, sau D406, va deveni operationașă la date diferite, în funcție de categoria de mărime a contribuabilului:

 • pentru contribuabilii încadrați în categoria mari contribuabili la data de 31 decembrie 2021, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2022 (data de referință pentru mari contribuabili);
 • pentru contribuabilii încadrați în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023 (data de referință pentru contribuabilii mijlocii);
 • pentru contribuabilii încadrați în categoria de contribuabili mici la data de 31 decembrie 2021, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2025 (data de referință pentru contribuabilii mici).

Cum aflăm în ce categorie de contribuabil se încadrează o firmă?

ANAF a publicat pe site-ul propriu două liste – o Listă a marilor contribuabili şi o Listă a contribuabililor mijlocii. Conform Contzilla.ro, tot ce nu se regăsește pe aceste liste reprezintă contribuabil mic.

Însă, specialiștii Contzilla spun că există o problemă în listele publicate de ANAF în sensul că acestea nu sunt actualizate. Criteriile de clasificare au fost ultima dată publicate în 2017 conform O.P.A.N.A.F. nr. 3609 din 15 decembrie 2016. Lista contribuabililor mijlocii a fost actualizată tot începând cu 2017 prin O.P.A.N.A.F. nr. 3610 din 15 decembrie 2016.

”Nu au fost anunțate public actualizări ale acestor liste, astfel, că dacă o astfel de actualizare se va face până la final de an, anumiți contribuabili ar putea fi puși în situația de a depune mai repede D406 ceea ce va creea dificultăți dacă nu vor reuși să implementeze la timp sistemul de raportare în aplicațiile proprii”, spun experții Contzilla.ro.

Cine sunt marii contribuabili

În prezent, selecţia marilor contribuabili se realizează dintre contribuabilii eligibili, în funcţie de următoarele criterii:

 1. a) criterii specifice;
 2. b) criteriul de bază;
 3. c) criteriul de continuitate.

Se consideră eligibili contribuabilii care se încadrează în una dintre următoarele categorii:

 1. a) BNR, societăţile bancare, societăţile de asigurări, societăţile de investiţii financiare, Societatea Română de Televiziune, Societatea Română de Radiodifuziune.
 2. b) persoanele juridice române înfiinţate potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv entităţile rezultate în urmă fuziunii cu alţi contribuabili;
 3. c) sucursalele contribuabililor persoane juridice străine care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 4. d) regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile cu capital majoritar sau integral de stat;
 5. e) institutele naţionale de cercetare-dezvoltare organizate potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordinul 3609/2016 poate fi găsit aici.

Cine sunt contribuabilii mijlocii

Se consideră eligibili contribuabilii care se încadrează în una dintre următoarele categorii:

 1. a) persoanele juridice române înființate potrivit prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv entitățile rezultate în urma fuziunii cu alți contribuabili;
 2. b) sucursalele contribuabililor persoane juridice străine care își desfășoară activitatea pe teritoriul României;
 3. c) regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile cu capital majoritar sau integral de stat;
 4. d) institutele naționale de cercetare-dezvoltare organizate potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Criterii de selecție

Selecția contribuabililor mijlocii se realizează între contribuabilii eligibili, în funcție de următoarele criterii:

 1. a) criterii specifice;
 2. b) criteriul de bază;
 3. c) criteriul de continuitate.

Ordinul 3610/2016 poate fi gasit aici.

SAF-T pentru marii contribuabili - termen prelungit de ANAF

Pe 17 septembrie, reprezentanții EY anunțau faptul că ANAF a decis să ofere un răgaz marilor contribuabili, amânând cu șase luni data primei raportări a Fișierului Standard de Control Fiscal (SAF-T) sau D-406, cum a fost el numit.

Măsura vine în condițiile în care, așa cum arăta cu doar o săptămână în urmă un sondaj realizat de EY România, mai mult de jumătate dintre marii contribuabili nu începuseră pregătirile pentru implementarea acestei noi declarații, iar aproape o treime dintre ei dețineau informațiile cerute de raportare în mai multe sisteme informatice de gestiune fiscală și contabilă.

ANAF a publicat pe 16 septembrie, pe portalul propriu, un proiect de Ordin prin care stabilește că plătitorii/contribuabilii care au obligația de a transmite lunar fișierul SAF-T beneficiază de o perioadă de grație de șase luni pentru prima raportare a Declarației 406.

Aceasta va fi calculată, conform proiectului de Ordin al ANAF, ”pornind de la ultima zi a perioadei de raportare pentru care aceasta se acordă când obligația de transmitere devine efectivă pentru respectivul contribuabil”.

Cu alte cuvinte, dacă anterior acestui Ordin marii contribuabili ar fi trebuit să trimită fișierul electronic cu prima raportare pe 28 februarie 2022, în cadrul unei perioade de grație de 3 luni, de-acum înainte aceștia vor avea posibilitatea să transmită datele cerute printr-o declarație validă SAF-T până la finele lunii iulie 2022 fără sancțiuni.

Raportarea SAF-T presupune o schemă complexă, de 800 de câmpuri, dintre care 260 obligatorii, cu informații amănunțite despre Conturile contabile/Registrul Jurnal, Clienți, Furnizori, informații specifice despre taxe, Produse, Stocuri, Înregistrări contabile la nivel de tranzacție sau Plăți, Mișcări de bunuri sau alte Tranzacții cu active.

Conform specialiștilor EY, cel mai optimist interval de analizare și identificare exactă a informațiilor cerute de Declarația 406, pentru acele companii care nu presupun realizarea unor modificări și calibrări ale sistemelor de gestiune, ar fi fost unul situat între 10 și 14 săptămâni.

Din informațiile companiei de consultanță PwC, fiind un set de raportări lunare de informații, într-un format predefinit, SAF-T se pretează oricărui tip de impozit ce se bazează pe înregistrări contabile, cu alte cuvinte atât impozitelor directe, cât și celor indirecte. Informația va fi standardizată, astfel că vor fi cerute aceleași date, în același format, care vor putea fi citite foarte ușor de către autoritatea fiscală.

Documentele pe baza cărora ar trebui întocmit SAF-T sunt consistente și includ date din Registrul jurnal, Registrele de casă și bancă, Registrul mijloacelor fixe și Registrul de inventar.