Conform datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), interpretate și centralizate de REGnet.ro, numărul înmatriculărilor profesioniștilor a scăzut în anul 2018 cu aprox. 0,85% față de anul 2017, de la un număr de 136.699 profesioniști la un număr de 135.532. Cu titlu de exemplu, în ce privește societățile cu răspundere limitată (SRL) numărul de înființări al acestora a fost de 94.244 în anul 2018, față de 98.405 în anul 2017, deci o scădere de aprox. 4,2%. Totuși, relativ la PFA-uri, anul 2018 a înregistrat un număr de 24.495, în creștere față de 2017 care a cumulat 23.888 de PFA-uri (+2,47%).

Cele mai afectate județe în ce privește înmatriculările de profesioniști în anul 2018 au fost: Gorj (-17,13%), Mehedinți (-13,51%), Cluj (-12,97%), Harghita (-10,93%) și București (-10,88%).

Județele care au înregistrat creșteri în anul 2018 în ce privește numărul de înmatriculări au fost: Dâmbovița (+21,41%), Ialomița (+17,41%), Caraș-Severin (+16,90%), Sălaj (+15,19%) și Vrancea (+12,84%).

În ce privește dizolvările, numărul acestora a crescut cu aprox. 10,13% în anul 2018 în comparație cu anul 2017, respectiv 34.358 față de 31.197.

Cele mai afectate județe au fost: Giurgiu (+87,43%), Suceava (+52,90%), Vrancea (+48,33%), Bihor (+42,41%) și Botoșani (41,09%). O creștere se înregistrează și la nivelul Bucureștiului, de la un număr de 5.975 în 2017, la un număr de 6.717 în 2018 (+12,42%).

Domeniile de activitate cu cele mai mari rate de dizolvare înregistrate au fost: intermedieri financiare şi asigurări (+600%), învățământ (+300%), distribuţia apei salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (+200%), hoteluri şi restaurante (+123,08%) și activităţi de spectacole, culturale şi recreative (+50%).

Un trend ascendent se întâlnește și în cazul suspendărilor, unde numărul acestora a crescut cu aprox. 10,12% în anul 2018 în comparație cu anul 2017. Așadar, în anul 2018 s-a înregistrat un număr de 18.038 suspendări, față de 16.380 în 2017.

Cele mai afectate județe au fost: Olt (+32,51%), Vrancea (+31,15%), Mehedinți (+25,70%), Argeș (+24,34%) și Călărași (+24,24%). O creștere se remarcă și la nivelul Bucureștiului, de la un număr de 1.851 în 2017, la un număr de 1.897 în 2018 (+2,49%).

Domeniile de activitate în care s-au înregistrat cele mai mari creșteri de suspendare a activității au fost: intermedieri financiare şi asigurări (+200%), industria extractivă (+142,86%), distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (+100%), transport şi depozitare (+85,71%) și industria prelucrătoare (+66,67%).

Cu privire la radieri se remarcă o scădere de aprox. 2,57% în 2018 în comparație cu anul 2017, respectiv 80.181 față de 82.295.

Cele mai afectate județe au fost: Giurgiu (+32,01%), Dâmbovița (+28,27%), Ilfov (+22,01%), Botoșani (+16,26%) și Vrancea (+15,22%). În ce privește Bucureștiul, acesta a înregistrat o scădere de la un număr de 13.475 în 2017, la un număr de 13.034 în 2018 (-3,27%).

Domeniile de activitate care au înregistrat cele mai mai creșteri privind radierile au fost: energie electrică şi termică, gaze şi apă (+100%), alte activități de servicii (+37,77%), sănătate şi asistenţă socială (+37,30%), agricultură, silvicultură şi pescuit (+27,95%), activităţi de spectacole, culturale şi recreative (+28,59%) și industria prelucrătoare (+26,93%).