SME Academy a avut ca obiectiv general promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă din regiunile Nord Est, Centru si Sud Est, prin oferirea unor cursuri integrate de formare profesionala pentru 600 de întreprinzători, manageri și angajați ai departamentelor de resurse umane, în vederea adaptării activității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv.

Valoarea proiectului a fost de 3,263,629.30 lei, bani obținuți prin fonduri europene.

Principalele rezultate obținute în urma implementării proiectului sunt:

  1. Aproximativ 550 de persoane selectate în vederea participării la programele de formare SME Academy în domenii precum competențe antreprenoriale, planificare strategică, managementul inovării și managementul resurselor umane.
  2. Minim 400 de certificate de absolvire emise de ANC care atestă îmbunătățirea compe-tențelor în domeniul antreprenorial a 400 de persoane.
  3. Minim 400 de certificate de absolvire emise de CNIPMMR care atestă îmbunătățirea competențelor pentru fiecare din domeniile: planificare strategică sau managementul inovării.
  4. 104 de certificate de absolvire emise de ANC care atestă îmbunătățirea competențelor în domeniul managementului resurselor umane a 104 de persoane.
  5. Minim 200 de persoane beneficiare a serviciilor personalizate de business coaching.
  6. Cel puțin 200 de IMM-uri sprijinite în vederea elaborării unei planificări strategice pe termen lung.
  7. 3 mese rotunde regionale la care au fost invitați reprezentanți ai mediului de afaceri, reprezentanți ai autorităților publice locale din regiune, reprezentanți ai agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă, reprezentanți ai mediului academic.
  8. 23 protocoale de colaborare semnate între CNIPMMR și stakeholderi relevanți în vederea susținerii proiectului pe tot parcursul implementării sale.
  9. 1 program inovativ de învățare experimentală prin sport la care au participat peste 50 de persoane.
  10. 1 aplicție mobilă de training SME Bootcamp pentru formarea, sedimentarea și testarea cunoștințelor.

Proiectul SME Academy a fost cofinanțat din Fondul Structural European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.