Din punctul de vedere al oficialilor Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, implementarea acestor măsuri, raportat la necesităţile reale ale beneficiarilor, ar avea ca efect debirocratizarea în toate etapele de derulare a programului Start-Up Nation, reducerea timpului de implementare a programului pe parcursul unui an, precum și creșterea numărului de start-upuri active.

”Efectul major va fi plasarea programului Start-Up Nation ca cel mai atractiv program dedicat startup-urilor”, afirmă oficialii CNIPMMR.

Start-Up Nation 2018 – cum poate fi îmbunătățit

Pe lista măsurilor cerute de patronatul IMM-urilor pentru îmbunătățirea programului Start-Up Nation 2018 se numără necesitatea unei abordări unice în procesul de evaluare și implementare a proiectelor de către toate agențiilor pentru IMM.

”Propunem realizarea unei proceduri unice care să fie respectată de către toate agențiile teritoriale, astfel încât să nu mai existe discrepanțe în modul de evaluare și implementare a proiectelor similare în diferite regiuni ale țării”, spun reprezentanții consiliului.

De asemenea, aceștia cer revizuirea Catalogului Mijloacelor Fixe, care ajută la clasificarea mijloacelor fixe utilizate în economie și a duratelor normale de functionare ale acestora, care corespund cu duratele de amortizare în ani, aferente regimului de amortizare liniar. ”Prezentul catalog este unul învechit, neadaptat evoluției actuale și nu cuprinde echipamente și utilaje noi aparute pe piață, de exemplu: drone”.

Ar mai fi nevoie de un protocol de colaborare între Ministerului Pentru Mediul De Afaceri Comerț Și Antreprenoriat, Oficiul Național al Registrului Comerțului – ONRC, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF, Direcțiile de Impozite și taxe locale, astfel încât agențiile teritoriale să aibă acces la situația beneficiarilor și să nu mai existe întârzieri, mai ales în procesul de implementare, care au drept cauza expirarea certificatelor de atestare fiscală, respectiv a certificatelor constatatoare.

Nu în ultimul rând, reprezentații IMM-urilor din România cer menționarea în cadrul acordului dintre Ministerul pentru Mediul de afaceri, Comerț și Antreprenoriat și bănci partenere a unui termen maxim de procesare a cererilor de credit, dar și realizarea și publicarea unui ghid de bune practici/instrucțiuni cu privire la implementarea și raportarea proiectelor (ce s-a facut bine în 2017, ce trebuie corectat).

Efectele aplicării propunerilor CNIPMMR

Odată implementate aceste măsuri, efectele ar fi benefice:

 1. Facilitarea accesului la finanțare a beneficiarilor;
 2. Fluidizarea și eficientizarea procesului de depunere și implementare a planurilor de afaceri.

Start-Up Nation – situația în 2017

În anul 2017, programul Start-Up Nation a fost lansat pe data de 15 iunie și a avut o perioadă de înscriere, on-line, care a durat 30 de zile. Printre condițiile de eligibilitate ale beneficiarilor s-au numărat:

 • Este înființată de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere;
 • Sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 • Au capital social integral privat;
 • Sunt IMM înființate de către persoane fizice după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență nr. 10/2017, respectiv după data de 30 ianuarie 2017;
 • Asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
 • Codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului şi autorizat până la momentul depunerii primei cereri de rambursare/plată;
 • Creează cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată și să mențină locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului.

Conform informărilor publicate de către Ministerul pentru Mediul de afaceri, Comerț și Antreprenoriat, la începutul lunii februarie 2018 au fost obținute următoarele rezultate:

 • 1764 dosare aprobate FNGCIMM
 • 563 dosare plătite
 • 938 dosare de decont depuse de către beneficiari
 • 8.444 de contracte semnate
 • 19.297 de aplicanți înscriși
 • 10.000 de planuri de afaceri evaluate și verificate din punct de vedere al eligibilității
 • În acest moment, situația programului Start-Up Nation se prezită astfel:
 • 787 deconturi abrobate
 • 4.920 credite punte aprobate
 • 383 dosare în analiză la bănci