UPDATE:

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a trimis și un comunicat oficial privind actualizarea proiectului de OUG pentru Start-Up Nation 2018:

În elaborarea actelor normative și procedurilor ediției 2018 a programului Start-Up Nation, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a beneficiat de experiența derulării ediției 2017, analizând și preluând cele mai bune practici rezultate din aceasta, atât pentru procesul de aplicare și selecție a proiectelor, cât și pentru procesul de implementare.

”Am avut un proces de consultare publică intens, corect și onest, cu societățile de consultanță și în cadrul Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea IMM-urilor. Dezbaterile au fost de un real folos procesului de modelare a Start-Up Nation 2018 și am preluat în mod transparent și cuprinzător sugestiile tuturor părților interesate, cu precădere ale antreprenorilor, adevărații beneficiari ai acestui program. Le mulțumesc tuturor celor care au transmis propuneri cu privire la Programul Start-Up Nation și îi asigur că în elaborarea ediției 2018 am ținut cont de absolut toate sugestiile justificate și realiste primite”, a declarat ministrul Ștefan-Radu Oprea.

În urma procesului de consultare publică, a fost unanim acceptată ideea de a modela programul Start-Up Nation în interesul întreprinzătorilor. ”Este corect să oferim o șansă și întreprinzătorilor din zonele mai puțin dezvoltate din punct de vedere economic, iar Start-Up Nation înseamnă retrezirea spiritului antreprenorial și susținerea financiară a debutului în afaceri”, a mai spus ministrul Oprea.

Astfel, ținând cont de sugestiile primite, prin punctajul acordat în urma modificării Ordonanței de Urgență, se oferă o șansă egală de obținere a finanțării pentru afacerile pornite în domeniile: producție, servicii și industrii creative. De asemenea, procesul de selecție a proiectelor se va face pe bază de clasament (punctaj) și criterii de departajare transparente în condiții de punctaj egal, renunțându-se la contractarea proiectelor pe baza principiului “primul venit - primul servit”.

----

La acel moment, oficialii Ministerului precizau faptul că persoanele interesate pot transmite completări sau propuneri de modificare, timp de 30 de zile, conform legislației, la adresele office@imm.gov.ro si directia.imm@imm.gov.ro.

La două săptămâni după publicarea acestui proiect de OUG, au început să apară primele modificări aduse proiectului, mai ales prin prisma discuțiilor cu antreprenorii românii, membrii patronatului întreprinzătorilor din România și alte persoane interesate de acest program.

Astfel, noul proiect de OUG aduce modificări în ceea ce privește grila de evaluare a planurilor de afaceri care pot fi despuse. Astfel, după ce primul proiect excludea segmentul industriilor creative și cel IT din acordarea punctajelor, de data aceasta, oficialii Ministerului precizează clar că vor primi 30 de puncte cei cu domeniul de activitate ”servicii, inclusiv industriile creative definite conform HG. 859/2014”.

Potrivit HG 859/2014 privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea mediului de afaceri din România Orizont 2020. Hotărârea 859/2014, domenii creative sunt:

Nr. Diviziune CAEN Denumirea CAEN Rev. 2

1 58 Activități de editare

2 59 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune;

înregistrări audio și activități de editare muzicală

3 62 Activități de servicii în tehnologia informației

4 63 Activități de servicii informatice

5 71 Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiza tehnică

6 72 Cercetare-dezvoltare

7 73 Publicitate și activități de studiere a pieței

8 74 Alte activități profesionale, științifice și tehnice

9 85 Învățământ

10 86 Activități referitoare la sănătatea umană

11 87 Servicii combinate de îngrijire medicală și asistența socială, cu cazare

12 90 Activități de creație și interpretare artistică

13 91 Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și alte activități culturale

14 93 Activități sportive, recreative și distractive

Citește și care sunt propunerile antreprenorilor români pentru OUG de modificare a programului Start-Up Nation 2018.

O altă modificare adusă proiectului de OUG pentru modificarea programului Start-Up Nation 2018 este cea privind algoritmul pentru selectarea planurilor de afaceri care vor fi finanțate. Astfel, pentru planurile de afaceri selectarea proiectelor se va face în ordine descrescătoare a punctajului obținut. La punctaje egale va prevala:

  • numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;
  • numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate/absolvenţi după anul 2012/şomeri;
  • punctajul obținut la criteriul ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totală a proiectului (secțiunea D din criteriile de evaluare);
  • data şi ora înscrierii în program.

Start-Up Nation 2018 proiect-ougv5-15oct2018--1- by Oana Cosman on Scribd