Astfel, în vederea pregătirii deschiderii apelului de proiecte pentru programul Start-Up Nation 2018, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat publică în transparența decizională Proiectul Ordonanței de Urgență pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

Cei interesați pot transmite completări sau propuneri de modificare, timp de 30 de zile, conform legislației, la adresele office@imm.gov.ro si directia.imm@imm.gov.ro.

Încă de la începutul acestui document, una dintre cele mai importante modificări propuse de minister este aceea conform căreia, în acest an, antreprenorii pot solicita şi primi un avans de cel mult 30% din valoarea proiectului.

Alte modificări se referă la criteriile de selecţie a proiectelor câştigătoare ale Start-Up Nation 2018. Firmele de producție și cele de servicii (excusiv IT) vor primi, fiecare, câte 30 de puncte. Se va primi un punctaj suplimentar pentru minimum un loc de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, creat în plus – 10 puncte.

Vor primi 10 puncte firmele care iau echipamente tehnologice și sofware-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu 60% din valoarea planului de afaceri.

Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte. Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.

Vedeți toate modificările propuse de Minister în documentul de mai jos.

Până în acest moment oficialii Ministerului pentru IMM-uri nu au precizat data la care va începe programul Start-Up Nation 2018.

Start-Up Nation 2018 - proiect-ougv2 by Oana Cosman on Scribd