Articolul a fost prima oară publicat pe Contzilla, platforma care îți oferă informații despre contabilitate și managementul firmei. Poți să citești mai multe aici.

Plafon plătitor de TVA

Plafonul pentru care ai obligația de a te înregistra că plătitor de TVA este valoarea de 88.500 de euro a cifrei de afaceri - persoana impozabilă stabilită în România a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 88.500 euro, al cărui echivalent în lei se stabilește la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României la data aderării și se rotunjește la următoarea mie, respectiv 300.000 lei, poate aplica scutirea de TVA (regim special de scutire).

Trecerea de la normă de venit la sistem real

Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor au obligația determinării venitului net anual în sistem real (cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR, la sfârșitul anului fiscal 2021). Cursul mediu anual la EUR pe 2021: 4,9204 lei/euro, astfel că plafonul în lei pe 2022 este de 492.040 lei.

Plafon pentru stabilirea obligației de plată a CAS și CASS

Plafonul pentru stabilirea obligației de plată a CAS și CASS se stabilește la nivelul a 12 salarii minime pe economie: 12*2.550 lei =30.600 lei.

În 2022 plafonul este superior celui din 2021 ca urmare a majorării salariului minim pe economie la suma de 2.550 lei brut.