Pentru ediția 2018, organizată sub numele ”Educație pentru o nouă generație”, Telekom și-a propus să identifice și să finanțeze inițiative ale organizațiilor non-guvernamentale care au ca scop reducerea abandonului școlar în mediul urban, în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 12 și 20 de ani. ONG-urile interesate au putut înscrie maximum două proiecte fiecare pe platforma Teimplici.ro, în perioada 29 octombrie 2018 – 18 ianuarie 2019.

În urma evaluării intermediare, un număr de 7 proiecte au intrat în etapa finală, constând în prezentarea proiectelor în fața juriului. În urma interviului cu juriul desemnat şi în conformitate cu Regulamentul concursului, au fost selectate 3 proiecte care vor beneficia de fonduri totale în valoare de 60.000 de euro din partea Telekom, în cursul anului 2019.

”La cea de-a patra ediție a concursului de proiecte Teimplici.ro am dorit să abordăm una dintre problemele majore cu care ce confruntă învățământul românesc, abandonul școlar. Un criteriu important în selecția proiectelor a fost reprezentat de utilizarea soluțiilor tehnologice sau introducerea de noi tehnologii în procesul educațional, pentru a aduce un element de atractivitate în activitățile didactice, dar și pentru a-i familiariza pe elevi cu tehnologia. Această abordare este în linie și cu strategia companiei, de a susține transformarea digitală prin facilitarea accesului la tehnologie pentru întreaga societate românească”, a declarat Florina Șerban, Expert Responsabilitate Corporativă, Telekom Romania.

Proiectele câștigătoare Teimplici.ro

  1. „EDULIER - PENTRU TEENE(RI)”, inițiat de Asociația Edulier, care are ca obiectiv sprijinirea elevilor din orașul Buftea, județul Ilfov, prin crearea unei rețele de resurse de mentorat și platforme online care să conducă la reducerea ratei de absenteism/abandon școlar.
  2. „DĂM UN BYTE DE AJUTOR!”, inițiat de Asociația Ateliere fără Frontiere, care urmărește reducerea abandonului școlar în rândul elevilor din orașele județului Hunedoara prin oferirea accesului la resurse online, la platforme de învățare, la cercuri de programare și robotică din cadrul școlilor care vor fi dotate cu calculatoare.
  3. „ȘCOALA ȘI VIITORUL MEU”, inițiat de Junior Achievement România, care are ca scop prevenirea abandonului școlar și reducerea absenteismului în școli gimnaziale din localități urbane mici din județele Bacău, Bihor, Botoșani, Dâmbovița, Dolj, Galați, Iași, Ilfov, Neamț, Olt, Prahova și Suceava, precum și creșterea performanțelor școlare ale elevilor prin dezvoltarea competențelor esențiale pentru o viitoare meserie sau profesie.

Au fost eligibile proiectele sau etape ale unor proiecte aflate în implementare de cel mult 1 an, care:

  • au scop și obiective specifice clar formulate, măsurabile, realiste și bine definite în timp;
  • se desfășoară pe teritoriul României, în perioada februarie – decembrie 2019 și au o durată de minimum șase luni consecutive;
  • vizează colaborări cu diverși stakeholderi (instituții publice – școli, inspectorate școlare, primării etc., alte ONG-uri, companii, actori internaționali);
  • folosesc soluții tehnologice sau introduc noi tehnologii care ajută la implementarea cât mai eficientă a proiectului, scalarea sa sau maximizarea impactului (de exemplu, crearea de platforme educaționale, aplicații mobile, cursuri online, consiliere online, cluburi educaționale mobile);
  • solicită o sponsorizare de maximum 30.000 euro. Bugetul solicitat include costuri de administrare de maximum 10% și costuri de comunicare de 10% din suma solicitată.
  • sunt sustenabile (proiectul se poate autosusține financiar după încetarea finanțării solicitate prin prezentul program și există capacitatea de a asigura funcționarea și întreținerea investiției după finalizare, pentru o durată de minimum șase luni);
  • includ măsuri și indicatori de evaluare a impactului.

De la lansarea din 2014 și până în prezent, 33 proiecte au primit finanțare din partea Telekom prin concursul de proiecte Teimplici.ro, valoarea fondurilor oferite pentru implementarea acestora fiind de aproximativ 250.000 de euro.