Acest articol a fost publicat prima oară de către Delia Mircea pe Contzilla.ro, site-ul care explică legislația și contabilitatea pe înțelesul tuturor.


Capitalul social

Capital social al unei firme reprezintă valoarea tuturor aporturilor în numerar şi în natură ale asociaţilor sau acționarilor în cadrul firmei şi este divizat fie în acțiuni în cazul societăților pe acțiuni(SA), fie în părți sociale în cazul societăților cu răspundere limitată (SRL).

Există un plafon minim al capitalului social: 200 lei pentru SRL şi 90.000 lei pentru SA.

Este important de menționat că asociații în societatea cu răspundere limitată răspund numai până la concurența capitalului social subscris.

În cadrul societăților cu răspundere limitată actul constitutiv menționează aportul fiecărui asociat, în numerar sau în natură, valoarea aportului în natură și modul evaluării. De asemenea, se precizeză numărul și valoarea nominală a părților sociale, precum şi numărul părților sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său.

Capitalurile proprii

Capitalurile proprii au o arie mai mare de cuprindere decât capitalul social şi reflectă dreptul acționarilor asupra activelor firmei, după deducerea tuturor datoriilor. Aceasta înseamnă practic ce le-ar rămane efectiv asociaƫilor în cazul lichidării firmei, după valorificarea tuturor activelor şi achitarea tuturor datoriilor.

Capitalurile proprii conțin, pe lângă capitalul social, următoarele elemente: primele de capital, rezervele firmei, rezultatul exercițiului financiar curent şi al exercițiilor precedente.

În funcție de mărime, unele companii pot avea obligația de a prezinta anual, ca parte componentă a situațiilor financiare, o situație a modificării capitalurilor proprii.

Capitalul permanent

Capitalul permanent este o noțiune şi mai extinsă care cuprinde pe lângă capitalul propriu şi datoriile pe termen lung. Capitalul permanent acoperă nevoile pe termen lung ale activității firmei, respectiv finanțează activele pe termen lung, constituind sursele stabile ale firmei.

Capitalul de lucru

Capital de lucru se mai numeşte şi fond de rulment şi reflectă capacitatea firmei de a-şi achita datoriile curente ajunse la scadență. Fondul de rulment net se determină ca diferență dintre activele circulante şi datoriile curente ale societății.

Capitalul de lucru acoperă nevoile pe termen scurt ale activității fimei, respectiv activele pe termen scurt. Este aşadar un indicator de analiză, pe termen scurt.

Urmărirea corectă a evoluției capitalului permanent şi a capitalului de lucru este importantă pentru a lua deciziile corecte de finanțare, pentru a preveni situații complicate care să afecteze lichiditatea şi solvabilitatea.