Parteneriatul, semnat la sediul UBB de către prof. univ. dr. Daniel David, rectorul UBB, și Bogdan Putinică, General Manager Microsoft România, reprezintă cadrul general de colaborare pentru perioada viitoare în zone strategice, precum implementarea strategiei de digitalizare, inteligență artificială (AI), „quantum computing”, organizarea și dezvoltarea incubatoarelor de afaceri, precum și crearea unor structuri de tip „smart campus”. De asemenea, Microsoft va sprijini UBB în scopul îmbunătățirii procesului de învățare și predare prin intermediul tehnologiei, cu ajutorul Education Transformation Framework (ETF), o abordare holistică asupra transformării sistemului de învățământ, care implică angajamentul și colaborarea factorilor de decizie din domeniul educației, cu profesioniștii și formatorii din cadrul instituțiilor de învățământ.

Creșterea calității și a relevanței educației studenților, facilitarea tranziției studenților și a absolvenților pe piața muncii, sprijinirea acțiunilor în vederea implementării unor concepte și proiecte specifice cercetării-dezvoltării-inovării, transferului tehnologic, responsabilității sociale și dezvoltării capitalului uman, precum și susținerea unor demersuri în legătură cu atragerea de surse de finanțare sunt obiective comune stabilite în urma semnării acestui memorandum.

„UBB este una dintre cele mai puternice universități românești în domeniul „computer science” (prima în țară în 2022 conform Times Higher Education ranking) și un actor vizibil la nivel internațional. Microsoft – lider global în domeniul tehnologiei – este partenerul nostru strategic în dezvoltarea acestui domeniu și a subdomeniilor acestuia (ex.: inteligență artificială, „quantum computing”, securitate cibernetică etc.). Noi credem că nu are sens ca universitățile și jucători mari din mediul socio-economic să intre în competiție pe diverse teme (ex.: inteligență artificială), ci trebuie să creăm parteneriate și ecosisteme prin care să ne potențăm reciproc prin competențele pe care le avem fiecare; spre exemplu, în acest moment este greu (dacă nu chiar nerealist) pentru o universitate din România (dar și pentru multe din afara țării) să-și propună să creeze un sistem de AI mai puternic decât ChatGPT în sarcinile asumate de acesta, dar ar putea încerca să-l dezvolte prin cercetare fundamentală și, desigur, poate să-l disemineze educațional și să-l utilizeze inovativ în demersuri antreprenoriale. Microsoft este deja un partener al Institutului UBB de Inteligență Artificială, Robotică și Realitate Virtuală și este implicat în strategia națională de „quantum communication” condusă de UBB, dar prin acest angajament, parteneriatul UBB-Microsoft devine strategic și mult mai complex”, afirmă rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.

La rândul său, managerul general al Microsoft, Bogdan Putinică, susține că, „în era cloud-ului și a inteligenței artificiale, este important ca toți oamenii să aibă acces la tehnologie și la abilități digitale, pentru a putea răspunde nevoilor actuale și viitoare. Iar educația este esențială. Suntem încântați că, prin proiectele și parteneriatele noastre în sfera educației, contribuim la crearea unui ecosistem care sprijină transformarea sistemului de învățământ din România. Memorandumul pe care l-am semnat astăzi reprezintă de fapt o continuare a unei colaborări de succes pe care o avem cu UBB. Microsoft a fost alături de Universitatea Babeș-Bolyai în ultimii ani, pentru a asigura tranziția la noile metode de predare și de învățare, iar acum considerăm că acest proces de transformare digitală trebuie să continue. Inteligența artificială, Big Data, quantum computing sunt, în prezent, componente vitale în procesele de digitalizare. Prin noul parteneriat, vom răspunde acestor nevoi și vom contribui alături de conducerea UBB la implementarea tehnologiilor avansate de învățare, dar și la dezvoltarea de programe și strategii care încurajează cercetarea și inovarea.”

Mai detaliat, parteneriatul vizează și organizarea unor cursuri pentru studenții și profesorii UBB în domenii de bază legate de direcțiile strategice de cloud, AI, Big Data, Power Platform, securitate cibernetică, precum și sprijinirea studenților în obținerea certificărilor Microsoft globale tip „Fundamentals” pentru aceste domenii. De asemenea, colaborarea dintre UBB și Microsoft România își propune susținerea în continuare a strategiei de transformare digitală asumată – ca direcție strategică a Universității și accelerată, în ultimii ani, de necesitatea derulării activităților didactice, de cercetare și administrative în mediul online. Procesul de digitalizare va fi susținut și chiar intensificat prin proiecte specifice legate de:

  • Quantum Computing – UBB în calitate de coordonator, împreună cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (INCD-FM), vor elabora în perioada 2021-2023 Strategia pentru dezvoltarea capabilităților naționale în domeniul comunicațiilor cuantice (QTSTRAT). Microsoft poate fi partener strategic în acest demers prin capabilitățile sale în domeniu: Microsoft Azure Quantum inovează în fiecare nivel al quantum stack, de la software și aplicații la control și dispozitive;
  • „AI & Big Data” – componente din ce în ce mai importante în procesele de digitalizare și în realizarea unor analize esențiale pentru evaluarea și îmbunătățirea activităților derulate la nivelul Universității;
  • Incubatoare de afaceri – Se dorește o creștere a numărului de startup-uri în IT, urmând a fi deschis un incubator de afaceri, de inovare în domeniul IT, în cadrul Facultății de Matematică și Informatică. Microsoft poate sprijini inițiativa universității prin programul său unic dedicat dezvoltării startup-urilor – Microsoft for Startups Founders Hub – și punerea la dispoziție a unui consultant local;
  • „Smart Campus” cu ajutorul scenariilor IoT, un exemplu relevant fiind campusul Microsoft din Redmond;
  • High-Performance Computing (HPC) – soluții ce pot ajuta în dezvoltarea scenariilor de cercetare prin utilizarea unei puteri de calcul scalabile, atât pentru cursurile derulate în cadrul Universității, cât și în proiectele de cercetare punctuale.