Comisia Europeană a anunțat pe data de 1 martie rezultatele primei cereri de candidaturi din cadrul noului program-pilot Women TechEU, care sprijină întreprinderile nou-înființate în domeniul deep tech conduse de femei.

Cererea de candidaturi este finanțată în cadrul programului de lucru Ecosistemele europene de inovare din cadrul programului Orizont Europa, programul UE pentru cercetare și inovare.

”Numărul mare de candidaturi excelente confirmă că este necesar ca femeile din domeniul deep tech să obțină sprijin pentru întreprinderile lor într-un stadiu incipient care este cel mai riscant. Vom ajuta aceste 50 de întreprinderi conduse de femei să beneficieze de finanțare, de mentorat și de oportunități de colaborare în rețea iar, în 2022, vom extinde acest program”, spune Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret.

Ce este Women TechEU

Women TechEU este o inițiativă nouă a Uniunii Europene. Schema oferă granturi, în valoare de 75.000 de euro fiecare, pentru a sprijini etapele inițiale ale procesului de inovare și dezvoltarea întreprinderii. Aceasta oferă, de asemenea, mentorat și îndrumare în cadrul programului Women Leadership al Consiliului European pentru Inovare (CEI), precum și oportunități de colaborare în rețea la nivelul UE.

În urma evaluării efectuate de experți independenți, Comisia va sprijini un prim grup de 50 de întreprinderi conduse de femei din 15 țări diferite.

Peste 40 de întreprinderi își au sediul în statele membre ale UE, inclusiv o cincime provenind din țările vizate de extinderea programului Orizont Europa. De asemenea, aproximativ o cincime își au sediul în țări asociate la programul Orizont Europa.

Întreprinderile propuse pentru finanțare au dezvoltat inovații de vârf și disruptive, într-o serie de domenii, de la diagnosticarea timpurie a cancerului și tratamentele aferente, până la reducerea impactului negativ al emisiilor de metan.

Acestea abordează obiective de dezvoltare durabilă (ODD), cum ar fi combaterea schimbărilor climatice, reducerea risipei de alimente, precum și extinderea accesului la educație și capacitarea femeilor.

Proiectele vor debuta în primăvara anului 2022 și se preconizează că vor dura între 6 și 12 luni. Femeile lideri vor fi înscrise în programul „Women Leadership” (susținerea femeilor în exercitarea funcțiilor de conducere) al Consiliului European pentru Inovare, pentru activități personalizate de îndrumare și mentorat.

Comisia va reînnoi programul „Women TechEU” în 2022. Bugetul pentru următoarea cerere de propuneri va fi majorat la 10 milioane EUR, sumă care va finanța aproximativ 130 de întreprinderi (față de 50 anul acesta). Cererea de propuneri va fi lansată în 2022.

De ce startup-uri deep tech

Deep tech reprezintă peste un sfert din ecosistemul european al întreprinderilor nou-înființate, întreprinderile europene de deep tech fiind evaluate în prezent la o valoare combinată de 700 miliarde de euro, valoare care continuă să crească. Cu toate acestea, femeile rămân în mare măsură subreprezentate în deep tech.

Având la bază inovarea în domeniul ingineriei și progresele științifice, întreprinderile nou-înființate din domeniul deep tech tind să aibă cicluri de C&D mai lungi și adesea necesită mai mult timp și mai mult capital pentru a fi clădite decât alte întreprinderi nou-înființate.

Majoritatea ar putea eșua în primii ani dacă nu primesc din timp sprijinul și investițiile adecvate. Femeile din domeniul deep tech se confruntă adesea cu obstacole suplimentare izvorâte din prejudecăți de gen și stereotipuri, care predomină în special în sectoare precum tehnologia.

Pentru fiecare femeie care nu are posibilitatea de a lansa și de a conduce o întreprindere din domeniul tehnologiei, Europa pierde nu numai talentul și diversitatea, ci și oportunități de creștere economică.

Noul program Women TechEU abordează această disparitate de gen în materie de inovare prin sprijinirea întreprinderilor nou-înființate din domeniul deep tech conduse de femei în stadiul incipient și cel mai riscant al întreprinderilor.

Prin această schemă, UE urmărește să contribuie la creșterea numărului de întreprinderi nou-înființate conduse de femei și la crearea unui ecosistem european mai echitabil și mai prosper în domeniul deep tech.

Premiul UE pentru femeile inovatoare a primit un număr record de 264 de candidaturi în 2021, ceea ce indică o creștere rapidă a numărului de întreprinderi nou-înființate conduse de femei în Europa. Premiul celebrează femeile aflate în spatele inovațiilor revoluționare din Europa și urmărește să creeze modele pentru femei și fete de pretutindeni.