Acest articol a fost publicat prima oară de către Delia Mircea pe Contzilla.ro, site-ul care explică legislația și contabilitatea pe înțelesul tuturor.

---

25 aprilie este termenul de depunere pentru următoarele declarații fiscale:

  • Formularul 097 „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”;
  • Formularul 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”;
  • Formularul 112 „Declarație privind obligația de plată a contribuției sociale, impozitului pe venit și evidenta nominală a persoanelor asigurate”;
  • Formularul 224 „Declarație privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de persoane fizice care desfășoară activitate în România și de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România”;
  • Formularul 300 „Decontde taxa pe valoare adăugată”;
  • Formularul 301 „Decont special de taxă pe valoare adăugată”;
  • Formularul 307 „Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoare adăugată”;
  • Formularul 311 „Declarație privind taxa pe valoare adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoare adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”;
  • Formularul 390 VIES „Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare”.

Calendarul obligațiilor fiscale aferente lunii aprilie 2019” este un instrument de informare a contribuabililor care cuprinde informațiile detaliate privind toate elementele limită de declarare a obligațiilor fiscale pentru luna aprilie 2019, conform prevederilor art. 155 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.