Acțiunile companiei au fost suprasubscrise în această etapă din cadrul operațiunii de majorare de capital, care s-a încheiat anticipat pe 11 august, cu o săptămână înainte de termen. În cadrul majorării de capital social, compania a atras suma totală de 5.325.885 lei.

Capitalul obținut în urma majorării va fi investit în proiectele de dezvoltare pe care 2Performant le are în plan, respectiv consolidarea și creșterea pe piețele din România și Bulgaria, expansiunea în piețe externe, precum și dezvoltarea unui nou mod de atribuire a conversiilor din platforma 2Performant.com.

În cadrul plasamentului privat, 19,62% de acțiuni din oferta totală rămase nesubscrise în prima etapă a operațiunii de majorare de capital au fost oferite la prețul de 30,491 lei/acțiune. Datorită cererii ridicate, acțiunile 2Performant au fost suprasubscrise cu aproape 16%, 12 investitori participând la plasamentul în urma căruia a rezultat o investiție de 1.109.902 lei. Anterior, în cadrul primei etape a majorării, 502 investitori au participat cu sume care au variat între 57 de lei și 282.764 lei, iar la finalul ofertei publice au fost subscrise 80,38% acțiuni din oferta totală și atrase fonduri în valoare de peste 4,2 milioane de lei. Conturile investitorilor care au participat la oricare dintre cele două etape au fost încărcate cu drepturile de alocare 2PR02.

„Încheiem cu succes cele două etape ale operațiunii de majorare de capital și vreau să le mulțumesc tuturor investitorilor care ne-au fost alături, pentru interesul și încrederea arătate în compania noastră. Suntem bucuroși că acest rezultat foarte bun ne va permite să continuăm proiectele de creștere pentru care atragem aceste investiții, proiecte care sunt deja demarate de echipa 2Performant. Cu ajutorul capitalului obținut prin majorare putem acum să accelerăm planurile de consolidare în piețele unde activăm și de extindere în piețe noi, cu obiectivul de a genera o creștere sustenabilă pe termen mediu și lung”, spune Dorin Boerescu, CEO și Președinte al Consiliului de Administrație 2Performant.

După încheierea celei de-a doua etape a operaţiunii de majorare a capitalului, compania va începe procesul de înregistrare a noului capital social la Registrul Comerţului, la Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum şi la Depozitarul Central. Apoi, drepturile de alocare pe care le dețin acum investitorii vor fi transformate în acțiuni 2P. În cadrul operaţiunii sunt emise 185.500 acțiuni noi. De asemenea, după încheierea majorării de capital cu aport de numerar, compania va acorda acțiuni gratuite pentru investitori, în raport de 4 la 1, astfel încât și investitorii care au participat la majorare vor primi acțiuni gratuite. Data de referință va fi anunțată în piață după încheierea procesului de înregistrare a majorării de capital.

SSIF Goldring este intermediarul ofertei publice aferente majorării de capital social, precum și al plasamentului privat.