Specialiștii Conztilla au realizat o listă cu 55 de întrebări și răspunsuri din salarizare valabile pentru 2020.

Care este salariul minim în 2020?

În anul 2020 salariul minim pe economie este diferențiat și ia următoarele valori:

pentru angajații din construcții -> salariul minim brut pe economie este de 3.000 lei pentru normă întreagă;

pentru angajații cu studii superioare încadrați în funcții pentru care se prevede nivel de studii superioare -> salariul minim brut pe economie este de 2.350 lei;

pentru angajații care nu se încadrează la punctele anterioare -> salariul minim brut pe economie este de 2.230 lei (anterior, în 2019 era 2.080 lei).

Ce taxe și impozite se plătesc pentru un angajat cu salariul minim de 2.230 lei?

Pentru salariul brut de 2.230 lei:

CAS (25%) – 558 lei

CASS (10%) – 223 lei

Impozit (10%) – 103 lei

CAM (2.25%) – 50 lei

Pentru un brut de 2.230 lei, un angajat cu funcție de bază, însă fără persoane în întreținere, încasează un salariu net de 1.346 lei. Pentru a plăti un salariu net de 1.346 lei, angajatorul cheltuie 2.280 lei.

Este posibil că o persoană să dețînă mai multe contracte de muncă la aceeași societate?

Da, acest lucru este posibil în baza art. 35 alin (1) din Codul muncii care prevede că: “Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiți sau la același angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea. Fac excepție de la prevederile de mai sus situațiile în care prin lege sunt prevăzute incompatibilități pentru cumulul unor funcții”.

100 de întrebări și răspunsuri din contabilitate pentru antreprenori valabile pentru 2020

Dat fiind faptul că legislația nu interzice existența mai multor contracte pentru aceeași persoană (la același angajator sau la angajatori diferiți), în ceea ce privește deținerea a două contracte individuale de muncă cu normă întreagă (8h/zi) la același angajator, trebuie să fim foarte atenți la prevederile privind durata normală a timpului de muncă.

Care este nivelul deducerii personale de baza în România?

Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1.950 lei inclusiv, astfel:

pentru contribuabilii care nu au persoane în întreținere – 510 lei;

pentru contribuabilii care au o persoană în întreținere – 670 lei;

pentru contribuabilii care au două persoane în întreținere – 830 lei;

pentru contribuabilii care au trei persoane în întreținere – 990 lei;

pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreținere – 1.310 lei.

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.951 lei și 3.600 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive față de cele de mai sus.

Pentru venituri care depășesc 3.600 lei/lună nu se mai acordă deduceri.

Care este amenda în cazul angajării sub salariul minim pe țară?

Amenda conform Codului muncii: minim 300 lei – maximum 2.000 lei.

Ce amenzi sunt în cazul în care angajatorii primesc la muncă persoane fără încheierea unui CIM?

Primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, se sancționează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei.

Care este stagiul minim de cotizare pentru pensionare? Dar stagiul complet?

Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei cât și pentru bărbați. Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

Care este diferența dintre salariul brut și salariul net?

Salariul brut este suma care se trece în contractul de muncă și din care se rețin taxele și impozitele salariale.

Salariul net se determina că salariul brut – contribuții sociale angajat –impozit pe venitul din salarii, este suma încasată de angajat.

Care este diferența dintre salariul nominal și salariul real?

Salariul nominal este reprezentat de acea suma de bani pe care angajatul/salariatul o primește atunci când lucrează.

Salariul real reprezintă cantitatea de bunuri și servicii de consum care poate fi cumpărată la un moment dat cu salariu nominal.

Formule:

SR=SN/P;

SR-salariu real;

SN-salariu nominal;

P-preț.

Perioada de probă constituie vechime în muncă?

Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă. În cazul în care în prealabil sunteți supuși unei perioade de probe, să știți că și perioada de probă constituie vechime în muncă.

Accesați acest link pentru a vedea toate răspunsurile specialiștilor Contzilla la întrebările despre salarizare în 2020.