Acest articol a fost publicat prima oară de către Delia Mircea pe Contzilla.ro, site-ul care explică legislația și contabilitatea pe înțelesul tuturor.

---

Pe site-ul AJFP Teleorman a fost publicat un comunicat cu privire la faptul că dată de 27.05.2019 este termenul limită pentru depunerea a 9 declarații fiscale:

  • formularul 097 „Notificare privind aplicarea/ încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”;
  • formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;
  • formularul 112 „Declaraţie privind obligaţia de plată a contribuţiei sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”;
  • formularul 224 „Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România”;
  • formularul 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”;
  • formularul 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”;
  • formularul 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/ corecţia ajustărilor/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată”;
  • formularul 311 „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”;
  • formularul 390 VIES „Declaraţia recapitulativă privind livrările/ achiziţiile/ prestările intracomunitare”.

„Calendarul obligaţiilor fiscale aferente lunii mai 2019″ este un instrument de informare a contribuabililor care cuprinde informaţiile detaliate privind toate termenele limită de declarare a obligaţiilor fiscale pentru luna mai 2019, conform prevederilor art.155 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Contribuabilii pot accesa gratuit „Calendarul obligaţiilor fiscale aferent lunii mai 2019” la adresa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fis cale_2019.htm