"Autoritatea Natională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații supune consultării publice un proiect de decizie care revizuieste legislația secundară în vigoare privind indicatorii de calitate (tehnici și administrativi) pentru furnizarea serviciului de acces la internet, precum și condițiile și modalitătile de publicare de către furnizori a valorilor parametrilor aferenți acestor indicatori, în conformitate cu legislația natională și europeană în vigoare", se arată într-un comunicat publicat pe site-ul ANCOM.

Potrivit proiectului, vor fi stabiliți anumiți parametri de calitate care vor putea fi măsurați de utilizatorii finali prin intermediul platformei Netograf.ro. De asemenea, clienții furnizorilor de internet (fix și mobil) ar urma să aibă un acces mai facil la "informații relevante, complete, corecte și comparabile, pe bază cărora aceștia să poată evalua performanță serviciilor de acces la internet".

Astfel, furnizorii de servicii de acces la internet ar putea avea obligația de a include în contracte și de a publica valorile următorilor parametri de calitate:

1. În cazul serviciului de acces la internet furnizat prin rețele fixe:

- viteză minimă de transfer a datelor;

- viteză de transfer disponibilă în mod normal;

- viteză maximă și viteză promovată de transfer a datelor, viteză promovată fiind cea pe care furnizorul o utilizează în informările cu scop comercial.

2. În cazul serviciului de acces la internet furnizat prin rețele mobile:

- viteză estimată maximă și viteză promovată de transfer a datelor.

- Indicatori de calitate administrativi

Conform proiectului de decizie, furnizorii de servicii de acces la internet au obligația de a publica valorile parametrilor de calitate administrativi cel puțin pentru ultimele două semestre încheiate, prin afișarea pe propriul site, în cazul furnizorilor care dețin o pagină de internet sau prin afișarea la toate punctele de lucru, în cazul furnizorilor care nu dețin o pagină de internet. Setul indicatorilor administrativi de calitate include: termenul de furnizare a serviciului de acces la internet, exprimat în zile calendaristice și calculat fată de momentul primirii de către un furnizor a unei cereri de furnizare a serviciului de acces la internet, termenul de remediere a deranjamentelor exprimat în ore, termenul de soluționare a reclamațiilor primite de la utilizatorii finali, altele decât cele referitoare la deranjamente, exprimat în zile, frecvență reclamațiilor utilizatorului final, frecvență reclamațiilor referitoare la deranjamente și frecvență reclamațiilor privind corectitudinea facturării.

Proiectul de decizie prevede în sarcină furnizorilor de servicii de acces la internet și o serie de obligații corelate cu platformă informatică Netograf.ro, pentru o funcționare optimă a platformei, printre care și aceea de a nu taxa, contoriza, limită sau blocă traficul de date consumat de utilizatorii finali dinspre și înspre Netograf.ro. De asemenea, fiecare furnizor va afișa pe pagina principală a propriului site, la loc ușor vizibil, un link direct, cu o denumire adecvată, către aplicația pusă la dispoziția utilizatorilor finali de ANCOM.

Observații și sugestii privind acest proiect de decizie vor putea fi trimise către ANCOM până la data de 1 septembrie.