Opinie semnată de Elena Sighinaș, Tax Director Accace Romania, și Silviu Constantin, Senior Associate Lawyer Accace Romania


Modificări ale Codului fiscal

În fiecare an, Codul fiscal suferă modificări care pot influența semnificativ toate business-urile, implicit pe cele antreprenoriale. În 2023, au intervenit schimbări pe mai multe direcții, de la impozitul pe profit, la impozitul pe venitul microîntreprinderilor, pe salarii, pe dividende, dar și impozitarea veniturilor private ale indivizilor.

O modificare fiscală semnificativă a avut loc în zona eligibilității pentru aplicarea impozitului pe venit pentru microîntreprinderi. Aceasta a vizat reducerea plafonului cifrei de afaceri de la 1 milion euro la 500.000 euro și introducerea condiției de a avea cel puțin un angajat sau un administrator remunerat cu salariul minim.

Spre exemplu, eliminarea activităților de consultanță și management din sfera de aplicabilitate, cu o pondere mai mare de 20%, a contribuit la o scădere a numărului de societăți plătitoare de impozit micro începând cu acest an. Trendul va continua și pe parcursul lui 2023, având în vedere faptul că reducerea plafonului a fost introdusă pentru veniturile înregistrate anul acesta.

Mai mult, impozitul pe dividende a fost majorat de la 5% la 8% începând cu anul 2023, ceea ce a condus la o decapitalizare a companiilor la finalul anului 2022, pentru a beneficia de regimul fiscal mai favorabil din cursul anului trecut.

În ceea ce privește taxarea angajaților, o serie de modificări care la prima vedere păreau să extindă categoria avantajelor în natură ce beneficiază de un tratament fiscal favorabil, în esență au condus la noi plafoane și neclarități fiscale în aplicarea acestora. Aceste neclarități au fost sesizate și de către experții fiscali.

Practic, toate modificările fiscale au vizat creșterea veniturilor bugetare pe linii multiple, și folosirea pârghiilor fiscale pentru acoperirea deficitului bugetar (estimat pentru anul 2023 la 4.4% din PIB și 2.9% din PIB pentru anul 2025, față de un deficit înregistrat în anul 2022 de 5.68% din PIB). Strategia fiscal-bugetară poate fi consultată pe website-ul oficial al Ministerului de Finanțe, pe perioada 2023-2025. Aceasta se bazează pe creșterea treptată a taxelor și a impozitelor pe parcursul celor trei ani.

Protejarea datelor personale

În contextul dezvoltării digitale și al creșterii comerțului electronic, protejarea datelor personale este o problemă tot mai importantă pentru companii. În 2023 se preconizează schimbări semnificative în ceea ce privește protecția datelor personale sancțiuni mai stricte pentru încălcarea regulilor.

În cazul datelor cu caracter personal, accesul persoanelor este limitat, iar criptarea datelor este o metodă comună de protecție. Aceasta implică transformarea datelor într-o formă codificată, astfel încât persoanele neautorizate să nu aibă acces la astfel de informații. Este important să se efectueze copii de siguranță ale datelor și să se planifice proceduri de recuperare a acestora în cazul pierderilor de date sau a altor situații de urgență.

Astfel, antreprenorii trebuie să își evalueze procesele de prelucrare a datelor personale și să ia măsurile necesare pentru a se conforma Noului Regulament General de Protecția Datelor (GDPR).

În caz contrar, pot fi impuse sancțiuni dure, care pot afecta grav afacerea. Utilizarea unor standarde de securitate poate ajuta la protejarea datelor personale și la creșterea încrederii clienților. Totodată, monitorizarea activităților care implică datele personale și raportarea oricărei încălcări a securității sunt printre cele mai importante metode de protecție.

Monitorizarea schimbărilor legislative

Având în vedere dinamismul caracteristic sistemului legislativ din România, este recomandat tuturor participanților la circuitul economic să dea dovadă de vigilență în ceea ce privește implementarea măsurilor, proceselor și procedurilor pentru a se asigura că respectă în permanență legea.

Bineînțeles, efortul și timpul necesare pentru asigurarea continuă a conformității totale cu legislația aplicabilă necesită ajutor de specialitate. Însă toate business-urile trebuie să înțeleagă că există anumite nișe legislative supravegheate de autorități mai mult sau mai puțin prezente în ”viața” economică a unei afaceri. Spre exemplu, instituții precum ANAF, ANPC, ANSVSA, ANSPDCP și altele asemenea vor fi printre cele ale căror acte decizionale (regulamente, ordine, decizii) ar trebui întotdeauna observate îndeaproape.

Supravegherea regulată a platformelor online ale acestor instituții, dublată de o verificare periodică a Monitorului Oficial al României, a Buletinului Procedurilor de Insolvență și a platformelor specializate de supraveghere a activității partenerilor comerciali (clienți și furnizori) ar trebui să fie suficientă pentru acoperirea principalelor izvoare regulatorii relevante pentru un business obișnuit. De asemenea, trebuie subliniat faptul că această monitorizare se face constant de către consultanții de specialitate, iar abonarea la una sau mai multe surse de informare se dovedește de cele mai multe ori extrem de utilă.

În același timp, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului pregătește un nou set de reguli pentru business-urile online.

Conform ordinului pregătit de către președintele ANPC, operatorii economici care administrează site-uri de vânzări, preiau comenzi online și oferă publicitate, servicii turistice, inclusiv e-commerce, vor fi obligați să afișeze pe prima pagină a site-ului, într-o manieră accesibilă și 100% vizibilă, elemente precum: denumirea societății, codul unic de înregistrare în Registrul Comerțului (din care să reiasă obiectul de activitate), dar și avizele sau autorizațiile necesare pentru desfășurarea activității.

Importanța conformității

Companiile trebuie să ia măsuri pentru a se conforma noilor reglementări și pentru a-și proteja interesele. De cele mai multe ori, aceste măsuri includ modificarea regulamentelor, a proceselor și politicilor interne, pregătirea angajaților, actualizarea contractelor comerciale sau a contractelor individuale de muncă, precum și modificarea politicilor de confidențialitate.

Evident, este ideal ca implementarea să se facă într-un mod integrat, deoarece așa vor putea fi avute în vedere toate efectele pe care o astfel de modificare le poate avea. Din fericire, acest lucru este acum facil inclusiv pentru afacerile mici și mijlocii care, chiar dacă nu au departamente specializate pentru fiecare nișă legislativă, au la dispoziție posibilitatea contractării unui furnizor de servicii care are la îndemână resursele necesare implementării unui astfel de proiect.