Acest articol a fost publicat prima oară de către Delia Mircea pe Contzilla.ro, site-ul care explică legislația și contabilitatea pe înțelesul tuturor.

----

Mai jos este o listă de declarații care se depun la ANAF în luna martie 2020:

Luni 2 martie

 • Declarația anuală privind impozitul pe reprezentanță – Formular 108
 • Declarația informativă privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remunerațiile administratorilor și ale altor persoane asimilate acestora, rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România pentru anul precedent – Formularul 402
 • Depunerea Declarației informative privind produsele de asigurări de viață contractate de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României pentru anul precedent – Formularul 403
 • Depunerea Declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) – Formularul 394
 • Declaratia de inactivitate pe anul 2019

Vineri 6 martie

 • Depunerea Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România – Formularul 092

Marți 10 martie

 • Declarațiile:010 /020/070/700, de catre persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depășit plafonul de scutire și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.
 • Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori – Formularul 087

Luni 16 martie

 • Depunerea situațiilor produselor accizabile, combustibil, etc.

Miercuri 25 martie

 • Plata taxei anuale aferente autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, pentru trimestrul următor
 • Plata taxelor aferente licențelor de organizare a jocurilor de noroc, precum și taxele anuale aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc, pentru jocuri loto și pariuri mutuale – pentru anul în curs
 • Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă
 • Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100
 • Declararea și plata impozitului pe profit pe anul precedent – Formularul 101
 • Declarația informativa privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private – Formularul 107
 • Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă – Formularul 112
 • Declarația privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România pentru luna precedentă – Formularul 224
 • Decontul de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300
 • Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă – Formularul 301
 • Declarația privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată – Formularul 307
 • Declarația privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311
 • Declarația recapitulativa privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare de bunuri. – Formularul 390 VIES
 • Notificarea pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare – Formularul 097
 • Plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc

Luni 30 martie

 • Declarația informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) – Formularul 394

Marți 31 martie

 • Cererea de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal – (Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)
 • Declarația de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică – Formularul 010 /700 (Persoanele juridice care au îndeplinit la 31.12.2018 condițiile prevăzute la art 47 din Legea nr.227/2015)