Finanțare afaceri 2021: Fonduri pentru afaceri agricole inițiate de tinerii fermieri din diaspora

AFIR – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - deschide, în perioada 4 ianuarie – 4 mai 2021, o nouă sesiune de primire a proiectelor dedicată tinerilor fermieri din diaspora. Este vorba de submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Alocarea financiară pentru această sesiune continuă este de 20 milioane de euro. Pragul de calitate pornește de la 70 de puncte (înscrieri între 4 ian. Și 4 feb. 2021), descrescând lunar cu 15 puncte. Astfel, în ultima lună de sesiune, în perioada 5 aprilie – 4 mai, pragul lunar de calitate va fi de 25 de puncte.

Ghidul solicitantului pentru această sesiune a fost modificat pentru a ușura accesarea finanțării nerambursabile pentru tinerii cetățeni români din afara granițelor țării care se instalează ca șefi sau manageri ai exploatației.

Astfel, pot solicita finanțare europeană nerambursabilă tinerii fermieri din diaspora care au absolvit, în ultimele 60 de luni, înaintea depunerii cererii de finanțare un program de studiu în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară: postuniversitar, universitar, preuniversitar, în țări membre ale Uniunii Europene (UE) sau țări terțe din UE.

Sprijinul public acordat prin PNDR 2020 pentru instalarea tinerilor fermieri este 100% nerambursabil, în valoare de 40.000 de euro sau de 50.000 de euro, în funcție de dimensiunea exploatației agricole (dimensiunea exploatației agricole se poate calcula și prin noua aplicație de pe pagina AFIR - http://so.afir.info/).

Depunerea cererilor de finanțare se face doar online pe www.afir.info, conform precizărilor din Ghidul Solicitantului, începând din data de 4 ianuarie, ora 09:00 și până în data de 4 mai, ora 16.00.

Ghidul solicitantului și materialele necesare accesării pot fi consultate pe site-ul AFIR, www.afir.info - Investiții PNDR, în secțiunea dedicată submăsurii 6.1 “Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”.

Granturi pentru IMM-uri

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a publicat pe data de 30 decembrie 2020, Ordinul nr. 1586/29.12.2020/3678/29.12.2020 pentru modificarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19, aprobată prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene şi Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de afaceri nr. 1.060/2.857/2020.

Conform documentului, schema se va aplica până la 30 iunie 2021, termenul inițial fiind 31 decembrie 2020.

În ceea ce privește bugetul alocat, Ordinul prevede un buget total alocat de 1.485.281.750 euro.

Pentru Măsura 2- Grant pentru capital de lucru, bugetul este, echivalentul în lei, al sumei de 907.031.250 euro, din care 765.000.000 fonduri europene nerambursabile, iar 142.031.250 fonduri de la bugetul de stat.

În data de 28 noiembrie 2020, a fost publicată ordonanța de urgență prin care bugetul pentru granturile de capital de lucru s-a majorat oficial până la 1,067 miliarde de euro.

Formularul electronic de înscriere în cadrul măsurii 3 “ Granturi pentru investiții” va rămâne activ până vineri, 29 ianuarie 2021 ora 20.00.

Schema 3: Granturi pentru investiții în producție pentru IMM-uri, buget total 550 mil. euro în baza evaluării proiectului de investiții care face obiectul cererii de finanțare, investiții între 50.000 de euro și 200.000 EUR (în echivalent lei).

Finanțare afaceri 2021: Schemă de ajutor de stat pentru HoReCa și turism

Pe 31 decembrie a fost publicată ordonanța de urgență 224 cu măsuri de sprijin pentru domeniul HoReCa, dar și pentru turism. Schema prevede finanțare din fonduri naționale, dar și din fonduri externe. Schema va avea loc până pe 30 iunie 2021, iar plata ar urma să fie realizată în 30 de zile.

Scopul schemei de ajutor de stat este de a reduce impactul negativ asupra operatorilor economici sus-menționați, prin acordarea unui ajutor nerambursabil care acoperă o parte din pierderea din cifra de afaceri aferentă perioadei în care activitatea acestora a fost afectată de primul val al pandemiei de COVID-19.

Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin prezenta schemă este de 800.000 euro/întreprindere (in lei sumele se convertesc la cursul BNR valabil la data emiterii contractului de finanțare).Cifrele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe. Bugetul schemei de ajutor de stat este estimat la 500 milioane euro, echivalent lei.

Beneficiarii schemei de ajutor de stat, înregistrați în scopuri fiscale pe teritoriul României, sunt:

Agențiile de turism licențiate care desfășoară activități conform codurilor CAEN:

7911 – Activități ale agențiilor turistice

7912 – Activități ale tur-operatorilor

7990 – Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică

Structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, care desfășoară activități conform codurilor CAEN:

5510 – Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare

5520 – Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere

5590 – Alte servicii de cazare

Structurile de alimentație, care desfășoară activități conform codurilor CAEN:

5610 – Restaurante

5621 – Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente

5629 – Alte servicii de alimentaţie n.c.a.

5630 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor

Ajutoare de stat şi de minimis sub formă de investiții de capital de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a publicat pe data de 30 decembrie 2020, Ordinul nr. 1583/29.12.2020 pentru modificarea Schemei de ajutoare de stat şi de minimis sub formă de investiții de capital de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului Operațional Competitivitate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 194/2018.

Schema se va aplica până la 31 decembrie 2023. Termenul limită prevăzut inițial era 31 decembrie 2020.

Modificările vizează și numărul estimat al beneficiarilor, care este de 264, din care 64 pe componenta de ajutor de stat (inițial erau circa 200 de beneficiari).

Bugetul schemei este de 15.150.000 de euro, din care peste 12,7 milioane de euro provin de la Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), restul sumei fiind alocată de la bugetul de stat.

Social Entrepreneurs Nation - finanțare pentru afaceri sociale

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) implementează în perioada februarie 2020 – iulie 2023, în regiunile Nord-Vest și Vest proiectul Social Entrepreneurs Nation, POCU/449/4/16/128618, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Proiectul are în vedere oferirea de cursuri de formare pentru viitorii antreprenori, sprijin în dezvoltarea modelului propriu de business prin sesiuni de mentorat și consiliere și oferirea unei finanțări cuprinse între 55.000 euro și 100.000 euro pentru implementarea ideii de business.

Grupul țintă al proiectului este format din 120 de persoane care doresc să inițieze o activitate în domeniul economiei sociale, cu domiciliul sau reședința în județele din regiunile Nord-Vest și Vest, persoane care vor participa la cursuri dedicate dezvoltării competențelor antreprenoriale în acest domeniu, la cursuri de management strategic și la cursuri de marketing digital.

Puteți citi și despre patru noi programe de finanțare a startup-urilor în perioada 2021-2027 în acest material.