Acest articol a fost publicat prima oară de către Delia Mircea pe Contzilla.ro, site-ul care explică legislația și contabilitatea pe înțelesul tuturor.

---

Orice salariat care își desfășoară activitatea în condițiile menționate mai sus se numește telesalariat.

Încheiere CIM/act adițional

În vederea desfășurării activității de telemuncă, acest lucru trebuie prevăzut în mod expres în contractul individual de muncă în cazul personalului nou angajat, și în actul adițional la contractul individual de muncă existent. În caz contrar, angajatorul riscă o amendă de 5.000 lei.

Telesalariatii își organizează programul de lucru de comun acord cu angajatorul. La solicitarea angajatorului și cu acordul scris al telesalariatului cu normă întreagă, acesta poate efectua muncă suplimentară.

Angajatorul are dreptul să verifice activitatea telesalariatului.

În cazul activității de telemuncă, contractul individual de muncă conține, în afara elementelor prevăzute la art 17 alin (3) din Legea nr. 53/2003, următoarele:

 • Măsurile pe care le ia angajatorul pentru ca telesalariatul să nu fie izolat de restul angajaților și care asigură acestuia posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat;
 • Responsabilitățile părților convenite în funcție de locul/locurile desfășurării activității de telemuncă, inclusiv responsabilitățile din domeniul securității și sănătății în muncă;
 • Programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului și modalitatea concretă de realizare a controlului;
 • Perioada și/sau zilele în care telesalariatul își desfășoară activitatea la un loc de muncă organizat de angajator;
 • Precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemuncă;
 • Locul/locurile desfășurării activității de telemuncă, convenite de părți;
 • Modalitatea de evidențiere a orelor de muncă prestate de telesalariat;
 • Obligația angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispozițiile din reglementările legale, din contractul colectiv de muncă aplicabil și/sau regulamentul intern, în materia protecției datelor cu caracter personal, precum și obligația telesalariatului de a respecta aceste prevederi;
 • Condițiile în care angajatorul suportă cheltuielile aferente activității în regim de telemuncă.

Ce obligații are angajatorul?

Privind sănătatea și securitatea în muncă a telesalariatului, angajatorul are următoarele obligații:

 • Să instaleze, să verifice și să întrețină echipamentul de muncă necesar, cu excepția cazului în care părțile convin altfel;
 • Să asigure mijloacele aferente tehnologiei informației și comunicațiilor și/sau echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii, cu excepția cazului în care părțile convin altfel;
 • Să asigure condiții pentru că telesalariatul să primească o instruire suficientă și adecvată în someniul securității și sănătății în muncă.

Ce obligații are telesalariatul?

În scopul realizării activității de telemuncă, telesalariatul are următoarele obligații:

 • să își desfășoare activitatea conform dispozițiilor prevăzute în legea securității și sănătății în muncă;
 • să nu schimbe condițiile de securitate și sănătate în muncă de la locurile în care desfășoară activitatea de telemuncă;
 • să informeze angajatorul cu privire la echipamentele de muncă utilizate și la condițiile existente la locurile desfășurării activității de telemuncă și să ii permită acestuia accesul, în măsura în care este posibil, în vederea stabilirii și realizării măsurilor de securitate și sănătate în muncă, necesare conform clauzelor din contractul individual de muncă, ori în vederea cercetării evenimentelor;
 • să utilizeze numai echipamente de muncă care nu prezintă pericol pentru securitatea și sănătatea sa;
 • să respecte regulile specifice și restricțiile stabilite de către angajator cu privire la rețelele de internet folosite sau cu privire la folosirea echipamentului pus la dispoziție.