Guvernul a publicat normele privind programul România Start-Up Nation acum o săptămână, iar perioada de dezbatere publică mai este până pe 3 martie. Consiliul Național al întreprinderilor private mici și mijlocii din România a publicat un raport în care menționează problemele pe care le-a identificat în programul Start-Up Nation.

moneda finantare europeana fonduri europene

Cei de la CNIPMMR nu sunt singurii care au criticat părți din proiect. Start-Up Nation ar trebui să finanțateze până la 10.000 de afaceri noi, adică firme înființate în 2017, cu sume maxime de 44.000 de euro. Publicăm mai jos opinia celor de la Consiliul IMM-urilor din România, o confederație patronală națională. Mai jos vei avea posibilitatea să citești și alte opinii despre programul Start-Up Nation.

Problemele pe care le are fostul ministru, Florin Jianu, cu România Start-Up Nation

România Start-Up Nation – problemele programului după publicarea ghidului pentru aplicanți

Romania Start-Up Nation – criterii de eligibilitate, punctaje și Hotărârea de Guvern. Dezbatere publică până pe 3 martie

România Start-Up Nation – lista codurilor CAEN eligibile în program

Romania Start-Up Nation – ce știm până acum și ce e încă neclar

8 întrebări despre programul România Start-Up Nation – heirupism sau revoluție?

---

Ca urmare a publicării de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA) a proiectului de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea normelor de implementare a O.U.G. nr. 10/2017, în data de 22.02.2017, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România transmite următoarele observații cu privire la proiectul supus consultării publice:

Cu privire la art. 4. Beneficiari eligibili: propunem eliminarea distincției între beneficiarii din fondurile de la bugetul de stat și beneficiarii din fonduri europene. Alocarea între regiunile de dezvoltare și, implicit, între sursa de finanțare (buget de stat/fonduri europene) trebuie făcută de către administrator (MMACA), având în vedere criteriile de eligibilitate stabilite prin O.U.G. nr. 10/2017. Formularea de la nivelul alin. 3 din art. 4 este neclară și poate induce în eroare aplicanții (aceștia pot considera că regiunea București-Ilfov nu este eligibilă).

Cu privire la art. 5. Cheltuieli eligibile: propunem stabilirea doar a unor cheltuieli neeligibile în cadrul programului, în vederea creșterii atractivității acestuia pentru viitorii întreprinzători;

Cu privire la art. 6. Etapele implementării programului: solicităm definirea clară a conceptului de „cerere de plată”. Cu alte cuvinte, care este mecanismul de plată de care beneficiază întreprinderile ce urmează a fi înființate (plată/avans, rambursare)? În cazul în care mecanismul de plată stabilit în acest moment nu prevede acordarea unor sume în avans, solicităm includerea acestei posibilități de finanțare (de realizare a plăților) în program, în temeiul art. 52, alin. 8 din Legea Finanțelor Publice (500/2002);

Cu privire la art. 6. Etapele implementării programului: solicităm clarificarea modalității în care urmează a fi desfășurată evaluarea aplicațiilor depuse în cadrul platformei din site-ul www.aippimm.ro. Reamintim faptul că, în conformitate cu programul de guvernare 2017-2020, evaluarea pentru fiecare aplicație depusă în cadrul programului vizat trebuie realizată într-o zi. Sistemul actual de evaluare nu evidențiază acest termen;

Cu privire la art. 6. Etapele implementării programului: Vă rugăm să definiți durata de implementare a proiectelor ce urmează a fi finanțate și să prezentați calendarul de implementare a tuturor fazelor programului: perioada de aplicare, perioada de contractare și perioada de implementare a programului. În acest sens, propunem o durată de implementare a proiectelor de maximum 12 luni.

Cu privire la anexa la normele metodologiei (grila de evaluare tehnică):

  • propunem eliminarea din grila de evaluare tehnică a criteriilor de eligibilitate, așa cum au fost ele definite prin O.U.G. nr. 10/2017. Facem referire la punctarea cu 15 puncte a proiectelor ce vizează înființarea a 2 locuri de muncă, cerință ce este definită drept un criteriu de eligibilitate pentru proiectele depuse în acest program;
  • propunem eliminarea din cadrul său a criteriilor ce punctează lipsa unei acțiuni, respectiv punctarea cu 5 puncte a faptului că administratorul/asociatul nu va urma cursuri pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale/de managemenet de proiect;
  • suplimentar, în vederea stabilirii unor premise corespunzătoare pentru selectarea unor afaceri viabile, propunem includerea în lista criteriilor de evaluare următoarele criterii:
  • calitatea planului de afaceri depus (criterii referitoare la: nivelul de justificare a cheltuielilor bugetate, caracterul inovativ al afacerii, acreditarea sistemului de management);
  • nivelul previzionat/asumat al cifrei de afaceri nete pentru anul fiscal următor ultimei plăți, raportat la asistența financiară nerambursabilă;
  • actualizarea punctajelor acordate criteriilor conform grilei anexate.