Acest articol a fost publicat prima oară de către Delia Mircea pe Contzilla.ro, site-ul care explică legislația și contabilitatea pe înțelesul tuturor.

---

Documentația necesară, publicată pe site-ul ANOFM, este compusă din:

1.Convenţie conform Anexei nr.19 la Normele metodologice [art.59 alin.(1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.174/2002, cu modificările şi completările ulterioare].

2. Declaraţie pe propria răspundere, dată prin reprezentantul legal, din care să rezulte că nu se află în una din situaţiile prevăzute la art.85 alin.(6) din din Legea nr.76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele documente: [art.59 alin.(3) din Normele metodologice].

2.1.Pentru persoanele cu handicap: [art.59 alin.(3) lit.A din Normele metodologice].

2.1.1. Certificat eliberat de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap (copie);

2.1.2. Actul de identitate (copie);

2.1.3. Actul în baza căruia au fost încadrate în muncă (copie);

2.1.4. Declaraţie pe propria răspundere dată prin reprezentantul legal al angajatorului, din care să rezulte că, în raport cu numărul de angajaţi, angajatorul şi-a îndeplinit obligaţia potrivit legii de a angaja persoane cu handicap, respectiv că nu are potrivit legii obligaţia de a angaja persoane cu handicap.

2.2.Pentru şomerii în vârstă de peste 45 de ani: [art.59 alin.(3) lit.B din Normele metodologice].

2.2.1. Actul de identitate (copie);

2.2.2. Actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă (copie).

2.3.Pentru şomerii părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale: [art.59 alin.(3) lit.C din Normele metodologice].

2.3.1. Actul de identitate (copie);

2.3.2. Actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă (copie);

2.3.3. Actele prevăzute de lege în cazul familiilor monoparentale, prin care se face dovada privind componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal (copie);

2.3.4. Declaraţia pe propria răspundere a părintelui că membrii familiei monoparentale locuiesc împreună.

2.4. Pentru şomerii care în termen de cel mult 5 ani de la data angajării îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială: [art.59 alin.(3) lit.D din Normele metodologice].

2.4.1. Actul de identitate (copie);

2.4.2. Actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă (copie);

2.4.3. Certificatul privind stagiul de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat realizat până la data angajării;

2.4.4. Actul eliberat de angajator cu privire la încadrarea locului de muncă în condiţii deosebite sau speciale, după caz (copie);

2.4.5. Actul emis de angajator, din care să reiasă datele la care persoana îndeplineşte condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, precum şi modul cum au fost calculate aceste date.

2.5.Pentru şomerii de lungă durată: [art.59 alin.(3) lit.E din Normele metodologice].

2.5.1. Actul de identitate – copie;

2.5.2. Actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă – copie.

2.6.Pentru tinerii NEET: [art.59 alin.(3) lit.F din Normele metodologice].

2.6.1. Actul de identitate – copie;

2.6.2. Actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă – copie;

2.6.3. Declaraţie pe propria răspundere a persoanei tinere că la data încadrării în muncă la angajator nu avea loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională.

Pentru a beneficia de sumele lunare cuvenite potrivit art.85 din Legea nr.76/2002, cu modificările şi completările ulterioare:

3. Tabelul nominal întocmit conform modelului prevăzut la anexa nr.20 la Normele metodologice; [art.60 alin.(5) din Normele metodologice]

4. Pontajul şi statul de plată pentru luna respectivă, extras, în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul; [art.60 alin.(5) din Normele metodologice]

5. Declaraţie pe propria răspundere dată prin reprezentantul legal al angajatorului, din care să rezulte că, în raport cu numărul de angajaţi, angajatorul şi-a îndeplinit obligaţia, potrivit legii, de a angaja persoane cu handicap, respectiv că nu are, potrivit legii, obligaţia de a angaja persoane cu handicap, în situaţia angajatorilor care încadrează în muncă persoane cu handicap. [art.60 alin.(5) din Normele metodologice].