Acești indicatori financiari oferă informații valoroase despre situația companiei, cât de bine funcționează, care sunt problemele și care sunt perspectivele de viitor. De acești indicatori sunt (sau ar trebui să fie) interesați managerii, partenerii de business (furnizorii, investitorii etc).

Este importantă cunoașterea acestor termeni pentru o analiză internă curentă a companiei (performanță și probleme) și pentru stabilirea planurilor de business următorul an. Ceilalți parteneri de business ar trebui să ceară aceste informații pentru a știi dacă vor să intre în afaceri cu respectiva companie.

De asemenea, indicatorii sunt utili pentru a evidenția un trend sau pentru o comparație cu celălalte companii din sectorul unde activează.

Care sunt cei mai importanți indicatori financiari

În primul rând, aceștia se împart în mai multe categorii: indicatori de lichiditate, indicatori de risc, indicatori de activitate (gestiune), indicatori de profitabilitate, indicatorii politicii de dividend (dacă este cazul).

Indicatori de lichiditate

Lichiditatea reflectă capacitatea companiei de a-și onoara obligațiile prin transformarea activelor curente (stocuri, creanțe, investiții) în numerar. O companie lichidă e una care generează suficient de mult cash pentru a-și onora plățile exigibile. De cele mai multe ori, afacerile nu sunt închise din cauza ideii proaste, ci din cauza crizei de cash care nu mai permite creșterea și activitatea zilnică.

Lichiditatea generală = Active circulante/Datorii curente

Lichiditatea imediată = Active circulante, stocuri/Datorii curente

Rata capacității de plată = Casa și conturi la banci + investiții pe termen scurt/Datorii curente

Acoperirea cheltuielilor zilnice = Cash + investiții pe termen scurt + creanțe /Cheltuieli medii zilnice

Ciclul de conversie a numerarului = Durata de rotație a stocurilor + durata de rotație a debitelor - clienți - durata de rotație a creditelor - furnizor

Urmărește acești indicatori dacă vrei să fii un manager care înțelege cum funcționează lucrurile în firma ta și să nu fii luat prin surprindere de situații neprevăzute.

Indicatori de risc/datorii

În mod uzual, se recomandă ca un raport echilibrat între datorii și capitaluri să nu depășească 3:1

Gradul de acoperire al dobânzilor = Profit înainte de plata dobânzilor și a impozitului pe profit (EBIT) / Cheltuieli cu dobânda

Rata de îndatorare globală = Datorii totale / Active totale

Levierul = Datorii totale / Active totale

Rata solvabilității generale = Active totale / Datorii curente

Indicatori de activitate

Rotația stocurilor = Costul vânzărilor / Stoc mediu

Durata de rotație a stocurilor = Stoc mediu / Costul vânzărilor * 365 (nr. de zile)

Rotația debitelor (clienți) = Cifra de afaceri / Sold mediu clienți

Durata de rotație a debitelor (clienți) = Sold mediu clienți / Cifra de afaceri * 365 (nr. de zile)

Rotatia creditelor (furnizor) = Achiziții de bunuri / Sold mediu furnizori

Durata de rotatie a creditelor (furnizor) = Sold mediu furnizorilor / Achizitii de bunuri * 365 (nr. de zile)

Indicatori de profitabilitate

Acești indicatori dezvăluie cât de eficientă este o societate în a-și utiliza resursele pentru a genera profit. Obținerea unui profit pe termen lung înseamnă supraviețuirea firmei.

Rentabilitatea capitalului angajat = Profit înaintea plății dobânzii și a impozitului pe profit (EBIT)/Capital angajat

Marja profitului operational = Profit operational (EBIT) / Cifra de afaceri * 100

Marja brută din vânzări = Profit brut din vanzari / Cifra de afaceri * 100

Marja netă din vânzări = Profit net / Cifra de afaceri * 100

Rata de impozitare efectivă = Cheltuieli cu impozitul / Profit brut (EBT) * 100

Rentabilitatea economică = Profit net / Active totale * 100

Rentabilitatea financiară = Profit net / Capital propriu * 100

Rata rentabilității resurselor consumate = Profit net / Cheltuieli totale

Într-un final, atunci când faci analiza unei companii ar trebui să te uiți la mai mulți dintre acești indicatori financiari. Analiza pe baza unuia singur poate duce la interpretări eronate. De asemenea, pentru ca analiza să fie una pertinentă trebuie luat în calcul un punct de referință (valoare istorică a companiei, competiția etc).


UPDATE - Marți, 10 martie, de la ora 16, consultantul financiar Cristi Tudorescu oferă sfaturi de finanțe în cadrul unui webinar BizTool.ro. Aveți acces gratuit la acest webinar gratuit intrând pe paginile de Facebook ale BizTool.ro, start-up.ro și Viața de freelancer, marți, 10 martie, începând cu ora 16. Lăsați-ne întrebările voastre în formularul de mai jos.