Pe de altă parte, din perspectiva Codului Muncii din România, angajatorii au la dispoziție un termen de doar 6 luni pentru aplicarea oricărei sancțiuni disciplinare, inclusiv concedierea angajatului, sub efectul prescrierii după depășirea perioadei.

În acest context, implementarea în companii a unor măsuri de prevenție a fraudei, concomitent cu derularea de interviuri de profiling pentru angajați, pentru a stabili înclinația acestora către fraudă, pot constitui unele dintre cele mai importante măsuri de limitare a fraudei interne în companii.

Acestea sunt doar câteva dintre concluziile celei de-a doua ediții a evenimentului „Annual Fraud Conference – Fraud Trends and Current Challenges” desfășurată de firma de avocatură Noerr, în parteneriat cu Corporate Intelligence Agency.

Ediția din acest an s-a axat, în special, pe provocările pe care le ridică în prezent frauda internă din companii, frauda cibernetică, pe situațiile cu care se confruntă fondurile de investiții prin prisma potențialului de fraudă, profiling și HUMINT, dar și pe riscurile de fraude fiscală și financiară.

„Organizațiile, indiferent de dimensiune și industria în care activează, trebuie să trateze cu seriozitate fenomenul fraudei interne și să treacă dincolo de a încadra frauda la costuri operaționale normale, evitând situația, deloc eficientă, de a acționa reactiv și a direcționa bugete generoase către măsuri de reacție, în locul unor strategii de prevenție, mai eficiente”, spune Gabriel Zgunea, CEO Corporate Intelligence Agency, menționând că, de multe ori, managementul unei companii nici nu știe cum să reacționeze într-o astfel de situație și preferă să treacă cu vederea cazurile de fraudă, gândindu-se, totodată, la potențiale prejudicii de imagine care ar putea rezulta din devoalarea fraudelor.

„Odată depistată o situație de acest gen, sau în cazul în care există suspiciuni de fraudă, companiile trebuie să apeleze la firme specializate în investigarea fraudei, la firme de avocatură care pot rezolva acest tip de problemă, oferă consultanță și întreprind acțiuni în legătură pentru limitarea prejudiciilor, identificarea celor implicați în fraudarea companiei, pentru a evalua și dispune măsurile pentru limitarea răspunderii legale a companiei”, spune Alexandru Ene-Drăgan, Partner, Head of Compliance & Litigation, Noerr.

De asemenea, pentru a preveni și depista cazurile de fraudă, companiile trebuie să investească în personal specializat, cu competențe în perfecționarea sistemelor de compliance și securitate a datelor, respectiv a sistemelor informatice. O creștere minimă de circa 30% a bugetului dedicat acestui aspect poate fi suficientă pentru a limita potențialul de fraudă internă în organizații.

Totodată, zona de profiling, ce presupune realizarea profilului angajaților, pentru a stabili înclinația acestora către fraudă, pentru detectarea comportamentului simulat, a indicatorilor paraverbali, pentru aflarea mai multor informații despre angajați, despre competențele, motivațiile și caracterul acestora, capătă un interes tot mai mare din partea companiilor, ai căror manageri realizează beneficiile unui astfel de instrument. Iar în contextul creșterii cazurilor de fraudă, specialiștii recomandă apelarea la astfel de resurse, încă din faza de angajare de personal.

O altă concluzie importantă a conferinței din acest an ține de necesitatea elaborării și implementării de proceduri clare pentru descurajarea fraudei încă din faza de prevenție, de rapiditate în reacție, atunci când se companiile se confruntă cu fraude interne, dar și de training pentru proprii angajați, despre ce ar trebui sa facă în cazul în care observă situații neconforme sau au informații despre scheme de fraudare în companiile în care își desfășoară activitatea.

Prin activității susținute de evaluare, prevenire, identificare și combatere a fraudei, efectuate de către companii specializate, se poate asigura eliminarea vulnerabilităților și minimizarea pierderilor cu până la 95%, aceste companii contribuind astfel, strategic, la dezvoltarea sustenabilă a afacerilor celor care utilizează aceste tipuri de servicii.