Sesiunile de educare se vor desfășura în toată țara și își propun să explice noțiuni financiare de bază, precum și utilizarea instrumentelor financiare necesare unui mod de viață responsabil.

În plus, în județele Maramureș, Neamț, Suceava și Botoșani, KRUK România va organiza, alături de Hope and Homes for Children, sesiuni de educație financiară atât a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție, cât și a personalului implicat în implementarea programelor Fundației: educatori, psihologi, asistenți sociali, angajați ai Serviciului Public de Asistență Socială, ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, ai Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă etc.

Parteneriatul KRUK România - Hope and Homes for Children se concentrează pe trei segmente:

  1. prevenirea separării copilului de familie;
  2. integrarea socio-profesională a tinerilor proveniți din sistemul de protecție a copilului;
  3. formarea profesională a personalului din sistemul de protecție și oferirea de asistență Direcțiilor de Protecție a Copilului cu care colaborează Fundația.

În cei 10 ani de prezență în România, KRUK a dezvoltat și implementat programe de reponsabilitate socială ce au avut ca scop îmbunătățirea pregătirii financiare a românilor și informarea clienților săi cu privire la soluțiile de rezolvare a problemelor financiare cu care se pot confrunta la un moment dat în viață. În acest sens, KRUK România a participat la dezvoltarea unui modul educațional la care au participat 1.000 de elevi de clasele IX - XII, din 123 de licee din 14 orașe, care au învățat să-și creioneze un buget lunar, să înțeleagă mecanismele simple ale unui mod de viață responsabil. Acest proiect s-a născut din viziunea KRUK România conform căreia educația financiară timpurie, înțelegerea mecanismelor simple ale creionării unui buget care să reflecte veniturile și cheltuielile lunare, sunt primii pași pe care o persoană poate să îi facă pentru a se familiariza cu elementele sistemului economic.

Fundația Hope and Homes for Children se implică activ în reformarea sistemului de protecție a copilului, prin programe dezvoltate la nivel național. În același timp, programele Fundației se adresează și personalului care lucrează direct cu copiii și tinerii vulnerabili. Hope and Homes for Children contribuie la procesul de reformă a sistemului de protecție a copilului prin parteneriate strategice cu Guvernul României, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și UNICEF, dar și prin colaborări cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.