Programele derulate de UVT se adresează persoanelor care au un loc de muncă și decid să înființeze o afacere cu scopul angajării altor persoane, șomerilor, persoanelor inactive – în această categorie intră și studenții -, iar aceștia pot beneficia de finanțări nerambursabile cu o valoare de până la 40.000 de euro.

Programele sunt derulate prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 și vizează stimularea spiritului antreprenorial. Instituția de învățământ a câștigat finanțări europene de 10 milioane de euro.

Persoanele care își doresc să aplice pentru aceste programe trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții: intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban și au reședința sau domiciliul în mediul urban sau rural în regiunea de Vest (județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara sau Timiș).

Lista proiectelor susținute de Universitatea de Vest din Timișoara: