Diferența majoră între cele două tipuri de finanțări este că întreprinderile mici si mijlocii sunt eligibile doar pe POR 2.2, în timp ce microîntreprinderile sunt eligibile în cadrul ambelor apeluri de proiecte.

Pentru antreprenorii care dețin însă o microîntreprindere, se pune întrebarea care dintre cele două tipuri de finanțări este mai avantajoasă, iar noi ne propunem în continuare o analiză comparativă a celor două.

Condiții generale

După cum se observă din tabelul de mai sus, în cadrul POR 2.2 sunt finanțate organizații a căror capacitate financiară este mai mare decât a microîntreprinderilor finanțate prin POR 2.1A, în contextul în care atât valoarea finanțării, cât și a contribuției proprii sunt semnificativ mai mari. În plus, dacă în cazul POR 2.1A valoarea contribuției proprii este generală pentru toate regiunile eligibile, în cadrul POR 2.2 se introduc clauze speciale pentru regiunea Vest.

Eligibilitate

În ce privește apelul 2.2, sunt considerate eligibile și întrprinderile mijlocii aflate în mediul rural. Obiectivul urmărit prin proiect trebuie să se numere printre următoarele: crearea unei unități noi de producție, extinderea capacității unei unități existente, diversificare producției.

Cheltuieli eligibile obligatorii în 2.2: construcții, extindere spații, echipamente, utilaje, mobilier, brevete, licențe. Cheltuilei opționale: certificare ISO, certificare produse, participare la târguri.

Atât pentru apelurile în cadrul 2.1A cât și în cadrul 2.2, nu sunt eligibile proiectele implementate în regiunea București-Ilfov. IMM-urile deschise în această regiune sunt însă eligibile la finanțare dacă implementează proiectul la un punct de lucru situat în afara regiunii.

Punctul de lucru nu trebuie să fie înregistrat la momentul depunerii cererii de finanțare, antreprenorul asumându-și pe proprie răspundere că, în cazul în care obține finanțare, va înregistra acest punct de lucru. Pentru antreprenorii care doresc să obțină finanțare în cadrul POR 2.2 este important și faptul că aceștia nu trebuie să mai fi avut, în ultimii doi ani, o activitate similară care să fi încetat. Spre exemplu, o persoană care a deținut până în anul 2015 o microîntreprindere pe CAEN 7311 pe care a închis-o, nu poate aplica pentru finanțare cu o firmă pe același CAEN.

Important de reținut este că, în cadrul priorității 2.1A, proiectele pot fi depuse până pe data de 27 aprilie 2017, în timp ce în cadrul priorității 2.2, proiectele pot fi depuse până pe data de 23 august 2017.

---

Acest articol este în rubrica Subiectiv. Business Teorema este o companie fondată de patru tineri antreprenori români, care oferă servicii de consultanță pentru accesarea de fonduri prin programe europene și guvernamentale. Compania se poziționează ca un partener al clientului în identificarea celor mai potrivite surse de finanțare disponibile la nivel național și european, pentru dezvoltarea unor idei de afaceri viabile și competitive. Cu o experiență de peste 10 ani în accesare de fonduri europene, echipa Business Teorema se implică în dezvoltarea proiectelor de la etapa de pre-scoring până raportarea finală. Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul companiei și pe pagina de Facebook.