În cadrul acestor apeluri sunt finanțate investițiile de cercetare-dezvoltare, activitățile de inovare dar și cele de exploatare în clusterele inovative.

Domeniile care pot primi finanțare prin intermediul acestui tip de proiecte sunt:

- bioeconomie

- tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate

- energie, mediu și schimbări climatice

- eco-nano-tehnologii și materiale avansate- sănătate.

Buget alocat este de 31,7 milioane euro (150 milioane lei), dintre care 26,9 milioane euro (127,5 milioane lei) fonduri FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională).

Valoarea finanțării publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsă între minim 2,3 milioane lei (500.000 euro) și 33,12 milioane lei (7 milioane euro).

Puteți consulta ghidul solicitantului privind proiectele pentru clusterele de inovație accesând acest link.

Clustere de inovare înseamnă structuri sau grupuri organizate de părți independente (cum ar fi întreprinderi nou-înființate inovatoare, întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mari, precum și organizații de cercetare și diseminare a cunoștințelor, organizații non-profit și alți operatori economici afiliați) concepute pentru a stimula activitatea inovatoare prin promovarea utilizării în comun a echipamentelor și a schimbului de cunoștințe și cunoștințe de specialitate și prin contribuții efective la transferul de cunoștințe, stabilirea de contacte, diseminarea informațiilor și colaborarea între întreprinderi și alte organizații din cluster.

Organizaţie de cercetare și diseminare a cunoştinţelor (pe scurt organizaţie de cercetare) înseamnă o entitate (cum ar fi universităţile sau institutele de cercetare, agenţiile de transfer de tehnologie, intermediarii pentru inovare, entităţile de cercetare colaborativă fizică sau virtuală orientate spre cercetare), indiferent de statutul său juridic sau de modalitatea de finanţare, al cărei obiectiv principal este de a efectua în mod independent cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală sau de a disemina la scară largă rezultatele unor astfel de activităţi prin predare, publicare sau transfer de cunoştinţe.

În cazul în care entitatea desfăşoară şi activităţi economice, finanţarea, costurile şi veniturile activităţilor economice respective trebuie să fie contabilizate separat. Întreprinderile care pot exercita o influenţă decisivă asupra unei astfel de entităţi, de exemplu, în calitate de acţionari sau asociaţi, nu pot beneficia de acces preferenţial la rezultatele generate de aceasta.

Ghidul este în consultare publică în perioada 14 august – 20 septembrie 2019. În acest timp, persoanele sau entitățile interesate vor trimite observații și propuneri la adresa de e-mail structurale@research.gov.ro.