Pe Ecaterina Șilova o poți contacta pentru consultanță pentru proiectele tale din fonduri europene accesând platforma BizTool.ro, oferită de start-up.ro, un marketplace care te conectează pe tine, antreprenor sau întreprinzător în devenire, cu specialiști din orice domeniu.

---

SME Instrument este mecanismul de finanțare pentru IMM-uri inovative, și este parte din Horizon2020 al Comisiei Europene. Fondul SME Instrument constituie 3 miliarde Euro și până în 2020 este dedicat sprijinirii a 7,500 de inovatori de vârf, antreprenori și companii mici cu idei disruptive cu potențial de creștere la nivel european și internațional. Programul este structurat în două faze, în dependență de maturitatea și scopurile de dezvoltare ale inovației, urmate de faza de suport în comercializare:

Activități tipice finanțate în Faza I

Cercetare | Studiul pieței și utilizatorilor, analiza competiției, a furnizorilor și a distribuitorilor, analiza riscurilor, mediul de reglementare, previziune tehnologică,

Feedback-ul experților | Conferințe, târguri și expoziții, vizite ale experților, interviuri

Testarea fezabilității | Fezabilitate tehnică, verificarea performanței, certificare, dezvoltarea specificațiilor tehnice

Cercetarea utilizatorilor | Sesiuni de focus grup, teste-pilot, sondaje / interviuri, beta testare online

Strategie | Strategie de protecție IP, de stabilire a prețului, definirea modelul de business, strategie organizațională, elaboarea planului de afaceri, elaborarea planului de producere și operațiuni, strategie de conformitate cu reglementările în vigoare, definirea modelului financiar și a planului de vânzări.

Activități tipice finanțate în Faza II

Prototipare | Miniaturizare, scale-up, design

Testare | Verificarea performanței, aplicare de varii teste

Demonstrare | Activități de demonstrare pentru potențiali parteneri și clienți, dezvoltare de linii-pilot, validare pentru replicarea pe piață

Alte activități de aducere a inovației la etapa de maturitate pentru introducerea și acceptare pe piață

Pentru a se califica, startup-urile sau IMM-urile trebuie să întrunească următoarele criterii :

  • Compania are un produs și / sau soluție de vârf, cu potențial înalt de creștere, cu ambiție de a lansa produsul / soluția la nivel european,
  • Soluția satisface calificativele de idee inovativă: produsul sau serviciul este nou și unic, există o piață pentru acesta, solicitantul are o echipă cu capabilități specifice în domeniul abordat,
  • Soluția se află la un nivel de maturitate tehnologică (TRL) 6 sau mai avansat: funcționalitatea modelului a fost demonstrată în condiții relevante de funcționare (mediul industrial)

Evaluarea propunerilor de proiecte pentru SME Instrument se face în baza scorului primit pe trei dimensiuni:

Excelență: solicitantul demonstrează că produsul este disruptiv pe nișa sa, arată valoarea adăugată și viabilitatea ideii, precum și de ce aceasta este mai bună decât soluțiile existent pe piață,

Impact: solicitantul demonstrează că proiectul va genera venit și va crea locuri noi de muncă, sunt prezentate date concrete și realiste cu privire la volumul pieței, cota de piață și prețul de comercializare, și proiectul are o dimensiune Europeană și/sau internațională,

Implementare: solicitantul demonstrează competența sa de comercializare a produsului / serviciului, este dovedită credibilitatea echipei și a planului de lucru, solicitantul prezintă clar cum își va organiza echipa pentru implementarea proiectului.

Pentru a se califica, proiectul trebuie să obțină minim 13 puncte. Însă atingerea acestui prag nu este suficientă pentru a garanta obținerea finanțării – solicitanții concurează cu alte proiecte de calitate înaltă în condițiile unui fond de finanțare limitat.

Termene-limită pentru proiecte

Următoarele termene-limită de depunere a proiectelor sunt 13 Februarie 2019 (Faza 1) și 9 Ianuarie 2019 (Faza 2).

Multe startup-uri care au accesat SME Insturment recomandă colaborarea cu un consultant specializat, având în vedere nivelul înalt al concurenței pentru accesarea finanțării, rata mică de calificare, precum și complexitatea formularului de proiect.

Dacă te interesează această oportunitate și crezi că produsul sau serviciul pe care îl dezvolți corespunde criteriilor de mai sus, completează acest formular. Un consultant cu experiență în elaborarea proiectelor pentru finanțare europeană va lua legătura cu tine pentru a discuta eligibilitatea proiectului și următorii pași.