Ecaterina Șilova acordă consultanță pentru obținerea granturilor EIC Accelerator și o poți contacta pe platforma biztool.ro, care face legătura dintre specialiști și antreprenori.


Viziunea apelului este să susțină inovațiile care vor putea contribui la creștere economică și adresa provocările curente ale societății și industriilor. De asemenea, aceasta urmărește facilitarea extinderii companiilor inovatoare, oferindu-le acces la servicii specializate de accelerare a afacerilor.

Sprijinul prin EIC Accelerator este acordat start-up-urilor și IMM-urilor din statele membre ale UE sau care sunt stabilite într-o țară asociată Horizon2020 sub formă de grant (similar fostului SME Instrument), precum și ca finanțare mixtă care constă într-o combinație de grant și investiție equity.

Valoarea grantului nerambursabil solicitat printr-un proiect poate fi între 500,000 Euro și 2.5 milioane Euro, reprezentând 70% din valoarea totală a proiectului. Dacă optezi pentru blended finance, adică combinația de grant + equity, poți aplica pentru maxim 17.5 milioane Euro (sau chiar mai mult dacă este justificat în mod corespunzător). Pentru varianta de blended finance, componenta de investiție este oferită în schimbul unei cote de 10%-25%, fondul EIC având o participație minoritară în companie. Acest tip de finanțare este orientat spre proiecte cu risc deosebit, care încă nu reușesc să obțină investiții de la alte fonduri.

Pe lângă finanțare, EIC Accelerator oferă servicii gratuite de coaching și consiliere pentru a ajuta antreprenorii să își scaleze afacerea. Coachingul se focusează pe accelerarea vânzărilor, dezvoltarea organizațională, stabilirea parteneriatelor strategice, planificare financiară. IMM-urile participante pot beneficia de până la 12 zile de coaching personalizat în dependență de contextul specific al industriei și al pieței.

Cine poate aplica pentru granturile EIC Accelerator?

 • IMM-uri: compania solicitantă trebuie să respecte criteriile unei întreprinderi mici și mijlocii, ceea ce înseamnă că îndeplinește următoarele cerințe: maxim 250 angajați, cifra de afaceri anuală de până la 50 milioane Euro sau bilanț total de până la 43 milioane Euro.
 • Țara în care este înregistrată compania: în afară de statele membre UE, care pot aplica fără restricții, state terțe și asociate programului Horizon 2020 sunt, de asemenea, eligibile pentru a aplica la EIC Accelerator
 • EIC Accelerator este orientat spre companiile private (for profit), care intenționează să-și extindă compania la nivel european sau global. Organizațiile non-profit sau companiile fără ambiții de scalare nu sunt eligibile pentru competiție.
 • Proiectele ar trebui să aibă o componentă clară de inovare, cu un minim TRL 6. Produsul sau serviciul care stă la baza proiectului trebuie să demonstreze cum va rezolva o problemă semnificativă din industrie, într-un mod inovativ sau printr-o tehnologie disruptivă. De asemenea, existența unor patente sau orice drepturi de IP reprezintă un avantaj major în evaluarea proiectelor.
 • O atenție sporită se acordă competențelor și experienței echipei fondatoare și celei care implementează proiectul. Mai mult, conform indicatorilor EIC Accelerator, 25% din finaliști trebuie să aibă femei în rolul de fondator al companiei.

Statistic vorbind, până în 2019 următoarele cele mai multe resurse au fost alocate pentru industria ICT, Inovare în materiale, Mediu, Energie, Sănătate, Construcții și transport, Biotehnologii, Securitate, Inginerie, IT în sănătate.

Ce tip de activități și costuri sunt eligibile?

Finanțarea prin EIC Accelerator este orientată spre proiecte cu o durată de 12 - 24 luni. Activitățile finanțate pot presupune prototipare, miniaturizare sau scalare, proiectare, testare a performanței, dezvoltarea liniilor pilot, validare pentru replicarea pe o piață mai largă.

Costurile eligibile din finanțarea EIC Accelerator sunt:

 • Cheltuieli cu personalul (salarii, taxe și contribuții)
 • Cheltuieli de deplasare (către clienți, târguri comerciale, parteneri, ...)
 • Materiale (de exemplu, pentru producție, teste, marketing, certificări, instruiri, ...)
 • Echipament (inclusiv deprecierea acestuia pe perioada proiectului)
 • Administrare (până la 25% din costurile directe ale proiectului)
 • Servicii externe (subcontractare de servicii externe relevante pentru proiect)

Următorul termen-limită

În acest an, ultima zi pentru depunerea proiectelor este 7 octombrie. Noi oportunități de finanțare de la EIC vor fi disponibile începând cu 2021 în cadrul noului program Horizon Europe care vine în continuarea Horizon2020.

Care sunt șansele să iei finanțarea

Conform statisticilor, rata de succes în accesarea fondurilor EIC Accelerator variază între 2% și 5%, și depinde de bugetul individual și numărul de solicitanți. Însă acest lucru nu înseamnă că este imposibil să primești finanțarea, iar în caz de refuz poți aplica la următorul apel, ghidându-te de rezultatul evaluării proiectului.

De la lansarea EIC Accelerator, mai mult de două treimi dintre companii beneficiare și-au plasat produsele pe piață odată ce au primit finanțarea; 17 companii sunt listate la bursă, 33 au fost achiziționate, și aproximativ 3 miliarde de Euro în investiții private suplimentare au fost acordate aplicanților care au reușit să-și dezvolte afacerile prin EIC Accelerator.