”Toți antreprenorii care nu au beneficiat de finanțare în acest an, împreună cu alți antreprenori aflați la început de drum vor putea aplica și primi finanțări în cadrul Start-Up Nation România 2018, cel mai ambițios program de finanțare dedicat firmelor nou înființate din Uniunea Europeană. De asemenea, pentru 2018 vor fi finanțate circa 10.000 de planuri de afaceri”, scrie Laufer pe pagina de Facebook.

În proiectul bugetului de stat pe anul 2018, așa cum reiese din anexa pe care o regăsiți la finalul materialului, programul Start-Up Nation are o alocare de 700.000.000 de lei în credite de angajament și de 963.798.000 lei în credite bugetare, comparativ cu 1,7 miliarde de lei, credite de angajament și 680.832.000 lei, credite bugetare, valorile care fuseseră bugetate pentru acest an. De asemenea, pentru 2019 are doar valorea de 700.000.000 de lei, credite bugetare.

În același timp, reprezentanții Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România spuneau în cadrul unei conferințe de presă de săptămâna aceasta că există o serie de contradicții între declarațiile guvernanților și cifrele din buget.

”Deși se recunoaște importanța sectorului IMM, contribuitor de importanță strategică la creșterea economică și crearea de locuri de muncă și se menționează susținerea lui prin programe, proiectul bugetului de stat pentru 2018 nu respectă dispozițiile art.26, alin. 1, din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare: <Anual, prin legea bugetului de stat se alocă fonduri în valoarea de 0,4% din PIB, fonduri europene și fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea programelor de dezvoltare și a măsurilor de sprijinire a înființării de noi întreprinderi și de susținere a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, la nivel national și local, prevăzute în Strategia guvernamentală pentru susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii>”.

Astfel, oficialii patronatului pentru IMM-uri au identificat faptul că în bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (Anexa 3, filele 235-237 la proiectul Legii Bugetului de Stat pe 2018) scad finanțările pentru proiecte și investiții raportat la 2017.

De exemplu, la titlul VII – Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) sunt menționate în 2018 doar 10.000.000 de lei, cu 75,53% mai puțin decât în anul 2017, când au fost 40,87 milioane de lei.

Totodată, la titlul VII – Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului bugetar 2014-2020 sunt menționate în 2018 doar 45,5 milioane de lei credite de angajament și 45,5 milioane de lei credite bugetare, cu 98,94% mai puțin decât în anul 2017, când au fost 431 de milioane de lei.

De asemenea, în cadrul evenimentui organizat de Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, Florin Jianu, președintele patronatului preciza faptul că programul Start-Up Nation nu ar avea, de fapt, buget inclus în planul pe 2018.

Ministerul Pentru Mediul de Afaceri, Comert Si Antreprenoriat by Oana Cosman on Scribd