Programul va fi operațional de pe 15 iunie 2020 ora 16.00, iar aplicațiile se pot depune până pe 31 august 2020.

Toată documentația proiectului este disponibilă la acest link pentru descărcare.

Innotech Student oferă posibilitatea studenților să beneficieze de granturi în valoare de până la 100.000 de euro pentru proiecte de antreprenoriat, a anunțat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boroș. Acesta a mai spus că la finalul proiectului speră să se creeze 5.000 de locuri de muncă și peste 900 de companii să apară. Alocarea e de până la 150 de milioane de euro, în funcție de succesul programului.

Cuantumul maxim al ajutorului de minimis pentru fiecare întreprindere sprijinită, în parte, este stabilit proporțional cu numărul de locuri de muncă create, după cum urmează:

  1. Ajutor de minimis mai mic sau egal cu 40.000 de euro – minim 2 locuri de muncă create;
  2. Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 40.000 de euro dar mai mică sau egală cu 60.000 de euro – minim 3 locuri de muncă create;
  3. Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 60.000 de euro dar mai mică sau egală cu 80.000 de euro – minim 4 locuri de muncă create;
  4. Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 80.000 de euro dar mai mică sau egală cu 100.000 de euro – minim 5 locuri de muncă create.

Prezentul apel este dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia), regiunea București-Ilfov fiind exceptată de la finanțare pentru prezentul apel de propuneri de proiecte.

Stabilirea regiunii de implementare se va realiza după regiunea/regiunile în care administratorul schemei de antreprenoriat va sprijini dezvoltarea afacerilor. Sediul social și punctul/punctele de lucru aferente beneficiarilor ajutorului de minimis (întreprinderile sprijinite) trebuie să fie în regiunea/regiunile de implementare a proiectului finațat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Ajutorul de minimis se va acorda în două tranșe, după cum urmează:

  1. tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat.
  2. tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a ocupat locurile de muncă minime asumate prin planul de afaceri proporțional cu valoarea totala a ajutorului de minimis aprobat. În cazul în care în maxim 6 luni beneficiarul ajutorului de minimis nu realizează ocuparea locurilor de muncă minime asumate prin planul de afaceri propoțional cu valoarea toală a ajutorului de minims aprobat pe baza planului de afaceri și menționat în contractul de subvenție, tranșa a doua de ajutor de minimis nu se mai acordă și se demarează procedurile legale de recuperare a tranșei I de subvenție acordate.

În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, grupul țintă este format din:

  1. Studenți (ISCED 5-7) – Pentru ca o persoană din categoria de grup țintă eligibil studenți să fie eligibil – trebuie să demonstreze la data intrării în operațiune (prima zi de curs de formare profesională în competențe antreprenoriale) că este înmatriculat cel puțin în anul 2 de studii de licență.
  2. Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat ( studenti doctoranzi)
  3. Cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior) – înmatriculați, la data intrării în operațiune, în cel puțin anul 2 de studii.

Ghid Conditii Specifice - InNOTECH Student by start-up.ro on Scribd