Întrebați dacă au obligații bugetare accesorii nestinse aferente unor obligații bugetare principale scadente la 31 martie 2020, cei chestionați au răspuns astfel: 32% au astfel de obligații pe care le-au declarat și încă nu le-au stins, 32% au astfel de obligații stabilite prin decizie de impunere comunicată până la 31 martie 2020, 18% au aceste obligații stabilite prin declarație rectificativă depusă de la 1 aprilie 2020 până în prezent și tot 18% au obligații stinse până la acea dată, dar cu întârziere față de scadență.

”Noutatea actualei amnistii fiscale este aceea că vizează, în principiu, toți contribuabilii, persoane fizice sau juridice, precum și accesoriile nestinse pentru toate tipurile de obligații fiscale și bugetare. Sperăm că acest mecanism va genera mai multe lichidități companiilor aflate în dificultate și va fi un imbold pentru a-și relua activitatea. În același timp, trebuie să ne asigurăm că toți contribuabilii vor avea un tratament fiscal echitabil și, din acest motiv, există consultări cu MFP și ANAF care lucrează în prezent la un document de clarificare a modului cum va fi pusă în practică măsura”, a declarat Daniel Anghel, Partener coordonator servicii fiscale și juridice, PwC România.

În consecință se preconizează că vor beneficia de anularea accesoriilor în principal cei care vor depune cererea de anulare până la 15 decembrie 2020 și vor stinge atât obligațiile fiscale principale restanțe la 31 martie 2020, cât și obligațiile fiscale principale și accesorii cu scadența cuprinsă între 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare.

53% au creanțe pentru care vor să depună declarații rectificative

De asemenea, se anulează și accesoriile aferente diferențelor de obligații fiscale principale scadente la 31 martie 2020 și care sunt impuse prin decizie de impunere comunicată urmare a unei inspecții fiscale în derulare la data intrării în vigoare a actului normativ.

Condiția este ca aceste diferențe să fie stinse până la termenul legal de plată, iar cererea de anulare să fie depusă în 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere.

În cadrul sondajului, 53% dintre respondenți au spus că au creanțe scadente aferente perioadei de până la 31 martie pentru care intenționează să depună declarații rectificative sau declarații fiscale.

92% așteaptă stabilirea unor diferențe de obligații fiscale

Totodată, 92% se așteaptă la stabilirea unor diferențe de obligații fiscale suplimentare anterioare perioadei de până la 31 martie 2020 într-o inspecție fiscală sau de verificare a situației personale.

„Vedem că sunt controale în curs, inclusiv controale demarate pe perioada stării de urgență și de alertă și ne așteptăm ca și în perioada următoare să fie inițiat un val intens de controale. Trebuie avut în vedere faptul că abordarea autorităților este diferită față de acum cinci ani. Din acest motiv, este importantă revizuirea perioadelor trecute, analiza schimbărilor la nivelul modelului de business - pentru că practica arată că modul de operare a companiilor s-a modificat de-a lungul timpului, inclusiv în timpul pandemiei și aceste modificări pot atrage riscuri fiscale -, evaluarea politicilor prețurilor de transfer, etc. De asemenea, este necesară o radiografie a tratamentelor fiscale aplicate în ultimii ani și, acolo unde este cazul, ar trebui să aibă loc corecții și, eventual, să fie solicitată amnistia fiscală. Astfel, poate fi diminuat riscul fiscal în cazul unei inspecții viitoare”, spune Ruxandra Târlescu, Partener servicii fiscale, PwC România.