De asemenea pot beneficia de program şi persoanele între 26 şi 55 de ani dacă sunt înscrişi în sistemului de învăţământ sau urmează cursuri de reconversie profesională.

Creditele acordate tinerilor între 16 și 26 de ani sunt în valoare inițială de 40.000 lei, care pot fi existinse cu încă 20.000 lei dacă persoana este angajată sau se angajează în perioada derulării programului. Pentru persoanele cu vârsta între 26 și 55 de ani, valoarea creditului este de 35.000 lei şi se poate extinde cu 20.000 lei dacă este angajat sau dobândește acest statut pe perioada derulării programului .

Caracteristicile creditului sunt:

 • garanţia statului în proporție de 80% prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, exceptând dobânzile și comisioane, și contragarantat de Fondul Român de Contragarantare;
 • dobândă zero;
 • durata 10 ani, incluzând și perioada de grație care va fi cel puțin egală cu durata studiilor, dar nu mai mult de 5 ani;
 • diferența de 20% poate fi garantată de beneficiar, iar dacă acesta nu este angajat, este necesar să existe un codebitor.

În cadrul programului sunt acoperite cheltuielile pentru beneficiar sau membrii familiei acestuia, pentru:

- educație:

 • achiziționarea de calculatoare, laptop-uri, imprimante, softuri
 • plata cărților, rechizitelor, revistelor de specialitate, taxa de participare manifestări științifice și concursuri din România;
 • plata cursurilor de specializare/calificare/pregătire profesională, taxa de studii aprofundate (master, doctorat, MBA etc.) la unități de învățământ din România;
 • costurile de transport pentru participarea la manifestări științifice din România sau din străinătate,
 • plata chiriei, utilități, locul cazare în cămine școlare sau studențești.

- cultură:

 • costul publicării cărților sau al studiilor de specialitate,
 • abonamente culturale la cinema, teatru, operă, bibliotecă, muzee;
 • instrumente și echipamente pentru prestațiile culturale.

- sănătate: medicamente, analizelor medicale, serviciilor dentare sau intervențiilor chirurgicale care nu sunt acoperite de Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate sau de programele naționale de sănătate publică.

- echipamente sportive de uz personal, abonamente la activități sportive (fitness, înot);

- o parte din construcția sau achiziția unei locuințe și modernizarea sau renovarea locuinței.

Bugetul programului a fost anunţat la 1 miliard de lei.

Probleme în implementarea programului Investește în tine

Potrivit reprezentanților Consiliului Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), din analiza programului au fost identificate câteva probleme majore.

De exemplu, nu este clar de ce pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 26 şi 55 de ani se acordă creditul doar dacă urmează cursuri de reconversie profesională iar nu şi de specializare.

”Există numeroase programe cu finanţare europeană care oferă în mod gratuit cursuri de reconversie/recalificare/specializare, din acest punct de vedere programul se suprapune cu proiectele finanţate din fonduri europene”, spun oficialii CNIPMMR.

Totodată, din prezentarea programului rezultă că şomerii, sau persoanele care nu sunt înregistrate ca şomeri, cu vârsta cuprinsă între 26 şi 55 de ani, pot beneficia de creditul cu dobândă zero în valoare de 35.000 de lei pentru abonamente la activități sportive (fitness, înot) sau pentru intervenții chirurgicale care nu sunt acoperite de FNUASS sau de programele naționale de sănătate publică – de exemplu intervenţii de chirurgie plastică nereparatorie pentru membrii familiei beneficiarului. Așadar, statul va plăti pentru intervențiile de chirurgie plastică în cazul în care beneficiarul lor nu va mai acoperi ratele.

”Care sunt serviciile şi/sau medicamentele care nu sunt acoperite de FNUASS sau programele naţionale de sănătate, având în vedere că minorii, elevii, studenţii, şomerii, persoanele aflate în ajutor social, salariaţii sunt asiguraţi prin efectul legii (râmân de exemplu intrevenţiile de chirugie plastică nereparatorie şi teoretic persoanele care nu se încadrează în niciuna din categoriil enunţate anterior, cu vârsta între 16 şi 55 de ani)”, afirmă reprezentanții CNIPMMR.

În același timp, oficialii patronatului din IMM-uri atrag atenția asupra faptului că nu este clar cum şi cu ce va garanta de exemplu o persoană de 18 ani diferenţa de 20% din valoarea creditului, având în vedere că cel mai probabil nu are bunuri în proprietate.

”Cum se decontează cheltuielile pe baza de factură proformă – noţiune fără reglementare - având în vedere că în lipsa dovezii achizitionării unui bun sau prestării unui serviciu – proces-verbal de recepţie, alt document justificativ - banca nu va efectua plata”, se mai întreabă reprezentanții patronatului.

Din analiza bugetului anunţat pentru program de 1 miliard de lei, rezultă că numărul tineriilor cu vârsta între 16-25 de ani care ar beneficia de un credit de 40.000 de lei este de 25.000 de persoane.

Dacă acelaşi buget ar fi utilizat doar de persoanele cu vârsta între 25 şi 55 de ani, la o valoare a creditului de 35.000 de lei, numărul beneficiarilor ar fi de 28.571.

”Rezultă în mod clar că programul nu se poate adresa unui număr de 8 milioane de cetăţeni, astfel cum rezultă din declaraţiile publice ale reprezentanţilor Guvernului”, mai spun cei din patronatul IMM-urilor.

Aceștia propun și o serie de modele aplicate la nivel european pentru acordarea de credite pentru educație.

În Olanda poate fi accesat un credit de la guvernul olandez pentru plata taxelor de şcolarizare. Banii imprumutati se ramburseaza în decurs de 15 ani de la contractare. Un criteriu important pentru obţinerea împrumutului îl constituie vârsta, întrucât pot aplica numai persoanele care nu au împlinit încă 30 de ani.

Media sumelor lunare cheltuite de un student în Olanda este de 800-1000 euro, incluzînd cazare, taxe de studiu, cheltuielile obişnuite de trai. Decontarea cheltuielilor se face lunar, aproximativ 1000 de euro, pe întreaga perioadă a studiilor.

În Marea Britanie, universitatea sau colegiul stabilește taxa de școlarizare, iar împrumutul este plătit direct acestora. Pentru anul universitar 2018 – 2019, un student poate primi pînă la 9,250 de lire sterlie.

De asemenea, poate fi accesat un împrumut pentru acoperirea costurilor de trai. Împrumutul este plătit direct în contul bancar al beneficiarului şi variază între 7324 lire sterline şi 11.354 lire sterline /an.The Student Loans Company administrează împrumuturile finanțate de guvern, întregul proces poate fi efectuat online folosind semnătura electronică,

Care este situația României în ceea ce privește acordarea de credite pentru educație?

În România, la nivel guvernamental, există Agenția de Credite și Burse de Studii , înfiinţată prin HG nr. 1402/2009 şi care asigură accesul diferitelor categorii de beneficiari la bursele oferite de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, precum și managementul sistemului de creditare pentru studenți.

Agenţia de Credite şi Burse de Studii are ca scop:

 1. a) asigurarea accesului cetăţenilor români la studii în străinătate, în vederea formării şi specializării acestora;
 2. b) asigurarea managementului sistemului de creditare pentru studenţii din instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular acreditate, care urmează studii universitare de licenţă şi studii universitare de masterat la zi;
 3. c) accesul elevilor, studenţilor, al absolvenţilor instituţiilor de învăţământ acreditate, al personalului didactic titular în învăţământ şi al altor categorii de beneficiari la bursele de studii oferite Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării de Guvernul României, de autorităţi publice, fundaţii, donatori - persoane fizice sau juridice -, de diferite state în cadrul acordurilor bilaterale de colaborare sau în mod unilateral, precum şi la bursele provenite din programe guvernamentale şi internaţionale.

Agenţia de Credite şi Burse de Studii, potrivit informaţiilor publice prezentate de guvern, nu are în acest moment nicio legătură, pentru partea de educaţie, cu programul „INVEŞTEŞTE ÎN TINE”.

De asemenea, sistemul bancar din România oferă produse cu denumirea de credite pentru studii sau pentru studenţii, oferind perioade de graţie de până în 6 luni şi suma maximă de 30.000 de euro, pentru 10 ani, fară garanţii imobiliare, sau 150.000 de euro cu ipotecă imobiliare, pentru 20 de ani, dobânda variind în funcţie de bancă.

”În opinia noastră, aceste credite se apropie mai mult de conceptul de credite pentru nevoi personale”, completează reprezentanții consiliului și vin cu o serie de propuneri pentru acordarea de credite pentru educație.

”CNIPMMR constată că, deşi la nivel declarativ, se doreşte ca programul să fie în principal pentru susţienerea cheltuielilor pentru educaţie, în realitate cea mai mare parte a cheltuielilor eligibile nu se regăsesc în acest domeniu, fiind greu de crezut că banii vor fi folosiţi exclusiv pentru educaţie sau formare profesională de către beneficiari”, spun reprezentanții patronatului.

În acest scop CNIPMMR propune:

 1. Beneficiarii programului să fie tinerii între 16 şi 26 de ani aflați în perioada studiilor, indiferent dacă sunt sau nu angajați.
 2. Acordarea creditului să se facă exclusiv pentru plata cheltuielilor care au legătură cu educația: - plata taxei de studii aprofundate (master, doctorat, MBA etc.) la unități de învățământ din România;

- plata cărților, rechizitelor, revistelor de specialitate, taxa de participare manifestări științifice și concursuri din România;

- costurile de transport pentru participarea la manifestări științifice din România sau din străinătate,

- achiziționarea de calculatoare, laptop-uri, imprimante,

- plata chiriei, utilități, locul cazare în cămine școlare sau studențești;

 1. Cu excepţia taxei de şcolarizare, care se achită direct în contul unităţii de învăţământ, să fie stabiltă o sumă maximă lunară care se acordă beneficiarului, pentru evitarea riscurilor ca întreagă sumă să fie cheltuită o singură dată sau într-o perioadă scurtă de timp;
 2. Clarificare rolului şi relaţia acestui program cu Agenţia de Credite şi Burse de Studii.