Acest articol a fost publicat prima oară de către Delia Mircea pe Contzilla.ro, site-ul care explică legislația și contabilitatea pe înțelesul tuturor.

---

Microîntreprinderile au două cote de impozitare, în funcție de numărul de angajați. 1% pentru microîntreprinderi cu unul sau mai mulți angajați, 3% pentru microîntreprinderile fără salariați.

Potrivit art. 47 din Codul fiscal, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplinește cumulativ următoarele condiții, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

  • a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 1.000.000 euro, adică 4.663.900 lei (curs BNR la 31.12.2018);
  • capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale;
  • nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului său la instanțele judecătorești, potrivit legii.

Nu intră sub incidența prevederilor de mai sus următoarele persoane juridice române:

  • Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar;
  • Fondul de compensare a investitorilor;
  • Fondul de garantare a pensiilor private;
  • Fondul de garantare a asiguraților;
  • Entitatea transparentă fiscal cu personalitate juridică.

Dacă în cursul unui an fiscal o microintreprindere realizează venituri mai mari de 1.000.000 euro, adică 4.663.900 lei (curs BNR la 31.12.2018), aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depășit această limită.

Cotele de impozitare pe veniturile microintreprinderilor sunt:

  • 1% pentru microintreprinderile care au unul sau mai mulți salariați;
  • 3% pentru microintreprinderile care nu au salariați.

Prin excepție, pentru persoanele juridice române nou-înființate, care au cel puțin un salariat și sunt constituite pe o durată mai mare de 48 de luni, iar acționarii/asociații lor nu au deținut titluri de participare la alte persoane juridice, cota de impozitare este 1% pentru primele 24 de luni de la data înregistrării persoanei juridice române.

Cota de impozitare se aplică până la sfârșitul trimestrului în care se încheie perioada de 24 de luni.

Citește mai multe despre impozitarea microîntreprinderilor, dar și despre alte chestiuni esențiale pentru contabilitatea business-ului tău pe contzilla.ro.

Foto - Deposit Photos