Acest articol a fost publicat prima oară de către Delia Mircea pe Contzilla.ro, site-ul care explică legislația și contabilitatea pe înțelesul tuturor.


1. Majorarea salariului minim pe ecomomie, începând cu 01.01.2022, de la 2.300 lei la 2.550 lei. (H nr. 1.071 din 4 octombrie 2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată).

2. Creșterea contribuției pentru persoane cu handicap neîncadrate întrucât acest calcul se raportează la salariul minim.

3. În 2022, noul plafon pentru determinarea obligației de plata a CAS și CASS în cazul persoanelor fizice devine 12*2.550 lei= 30.600 lei, în creștere cu 3.000 lei față de anul precedent.

4. În ce privește deductibilitatea provizioanelor pentru deprecierea creanțelor, procentul va fi de 50% începând cu 2022, condițiile cumulative rămânând neschimbate.

5. Pentru veniturile realizate începând cu 1 ianuarie 2022, contribuabilii care într-un an fiscal au realizat venituri din închirierea în scop turistic a unui număr de peste 5 camere, situate în locuințe proprietate personală, indiferent de numărul de locuințe în care sunt situate acestea, determină, în anul fiscal următor, venitul net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, și au obligația de a completă Registrul de evidență fiscală.

6. Raportarea SAF-T va deveni obligatorie pentru marii contribuabili de la 1 ianuarie 2022.

7, Rambursarea TVA cu control ulterior devine permanentă începând cu februarie 2022.

8. Începând cu 1 ianuarie 2022 în cazul persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, potrivit legii, competența pentru administrarea obligațiilor fiscale datorate de acestea că urmare a exercitării profesiei sau desfășurării activității revine organului fiscal teritorial din cadrul A.N.A.F., stabilit prin ordin al președintelui A.N.A.F.(Ordonanță 11/31.08.2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale)

9. Începând cu 1 ianuarie 2021 devine mijloc de probă fişierul SAF-T.

10. Se introduc începând cu anul 2022 contravenții pentru încălcarea dispozițiilor referitoare la fișierul standard de control fiscal.

11. Înrolarea în PatrimVen a autorităților publice, instituțiilor publice sau de interes public va trebui realizată până la 1 martie 2022. (O 11/2021) - serviciul PatrimVen este destinat să ofere instituţiilor publice acces la datele disponibile cu privire la patrimoniul și veniturile cetăţenilor.

12. PFA-urile vor fi obligate să se înregistreze în SPV până la 01 martie 2022.