Parte din sistemul integrat oferit de dezvoltator, soluțiile Avansis Online și Avansis Mobile, oferă cetățenilor acces online și mobil la informații privind taxele și impozitele (vizualizare plăți efectuate, declarații etc.), pot depune online acte, își pot elibera documentele electronice (certificat fiscal, decizii de impunere, certificate de urbanism, autorizări de construire etc.) și pot comunica online cu funcționarii publici fără a mai fi necesară deplasarea la ghiseele instituțiilor.

“În cele mai multe instituții există o dorință clară atât pentru automatizarea activității și eliminarea proceselor redundante, cât și pentru renunțarea la tradiționala hârtie. Și există lideri cu viziune pentru inovație care se implică în dezvoltarea comunităților pentru a deveni mai productive, mai eficiente, având ca scop final creșterea veniturilor primăriei fără a împovăra contribuabilul conștiincios și facilitarea la maxim a relației dintre contribuabil și primărie.”, afirmă Simona Ilie, Director de Dezvoltare al Integrisoft Solutions.

Implementarea sistemului integrat Avansis a fost recent premiată la Gala Smart City Industry Awards, pentru primăriile municipiilor Călărași și Drobeta Turnu Severin. Cele două primării menționate s-au impus la categoria Smart Governance prin proiecte care asigură sprijinul cetățenilor celor două municipii și care au automatizat și ușurat toate procesele de lucru ale primăriilor.

Principalele probleme în digitalizarea instiuțiilor publice

Ediția din 2020 a Digital Economy and Society Index2 (DESI) arată că sub 20% dintre utilizatorii de Internet din România folosesc serviciile de tip e-Government, în timp ce media UE este de 64%.

Această publicație monitorizează evoluțiile înregistrate de statele membre în domeniul transformării digitale. Și în ceea ce privește folosirea formularelor electronice România înregistrează cel mai mic scor – sub 10 puncte, media la nivelul Uniunii fiind de 63 de puncte. Nici la capitolele servicii publice digitale nu excelăm – 44 de puncte pentru serviciile adresate cetățenilor (față de 75 media UE), respectiv 49 de puncte pentru cele dedicate întreprinderilor (media fiind de 84).

Lipsa aptitudinilor digitale ale personalului din instituțiile publice plasează România pe locul 27 din 28 de state membre UE unde un rol decisiv îl joacă decidentul instituției, competențele acestuia în a înțelege și a dori să promoveze o cultură bazată pe soluții digitale.

Deficitele nominalizate de raportul DESI sunt asumate la nivelul administrației publice centrale și adresate prin diverse inițiative. Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) prevede prin „Componenta C7: Transformare digitală” o alocare de peste 1,8 miliarde de euro pentru a crea și dezvolta o „infrastructură digitală coerentă și integrată la nivelul administrației publice din România”.

Pentru a ușura și mai mult relația adminstrație publică – cetățean, Integrisoft a încheiat în luna martie un parteneriat cu Compania Națională Poșta Română S.A. pentru generarea deciziilor de impunere și înștiințări de plată, generare titluri executorii și somații de plată și servicii de introducere a datelor legate de confirmările de primire direct în aplicația informatică.

Astfel, administrația publică poate trimite cetățenilor direct din aplicațiile Avansis toate somațiile, deciziile de impunere și înștiințările de plată direct la contribuabil, acesta fiind înștiințat cu claritate asupra obligațiilor pe care le are și modalitățile prin care le poate onora.