Programul se adresează antreprenorilor existenţi sau potenţiali, precum şi top managerilor, inclusiv specialiştilor din organizaţii publice sau private presupuşi a se comporta de o manieră antreprenorială sau managerială.

UNCTAD/EMPRETEC oferă întreprinzătorilor instruire şi asistenţă tehnică, precum şi un cadru instituţional pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale şi creşterea competitivităţii pe piaţa locală şi internaţională a întreprinderilor mici şi mijlocii.

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2018 este de 504.000 lei și se estimează acordarea de ajutor unui număr de minimum 100 de beneficiari, persoane fizice.

Prin Program se finanţează workshop-urile UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în domenii de interes pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale, în scopul dobândirii cunoştinţelor teoretice şi cu aplicabilitate practică, necesare începerii şi dezvoltării unei afaceri.

Programul îşi propune:

  • identificarea întreprinzătorilor de succes;
  • dezvoltarea competenţelor personale antreprenoriale şi a capacităţii manageriale;
  • dezvoltarea comportamentului antreprenorial cu scopul creării de noi afaceri cu caracter inovativ;
  • dezvoltarea metodelor moderne de afaceri precum și generarea de idei noi de afaceri și de produse noi;
  • mobilizarea resurselor antreprenoriale româneşti şi întărirea dinamismului antreprenorial al întreprinderilor mici şi mijlocii din România;
  • încurajarea schimbului de experienţă şi a dezvoltării relaţiilor pe plan local, dar şi la nivel internaţional;
  • dezvoltarea capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii de a elabora şi implementa strategii de afaceri competitive;
  • sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii pentru extinderea pieţelor de desfacere şi creşterea exporturilor;
  • dezvoltarea contactelor şi reţelelor de afaceri în afara României şi iniţierea de cooperări transfrontaliere.